През миналата година са дадени с 285 повече разрешения за СРС в сравнение с 2017 и със 170 по-малко отказа

През миналата година са дадени с 285 повече разрешения за СРС в сравнение с 2017 и със 170 по-малко отказа

   В сравнение с данните от 2017 г. през миналата година исканията за разрешение за използване на СРС са със 114 повече, дадените разрешения са с 285 повече, а отказите са със 170 по-малко. Завишеният брой искания за разрешения е в резултат на работата на Специализираната прокуратура, тъй като тя обуславя повече от половината от общия им брой. Това е записано в годишния доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за 2018 г., одобрен от депутатите.
   По данни на ВСС през 2018 г. в съдилищата по Закона за специалните разузнавателни средства /ЗСРС/ и от наблюдаващите прокурори са постъпили общо 6096 искания за използване на специални разузнавателни средства. Дадени са разрешения за 5353 от исканията, 752 са отказите.
   За сравнение - през 2017 г. според доклада на комисията, също приет от парламента, е имало постъпили 6012 искания, по които са дадени 4619 разрешения, от които 1022 са за продължаване на срока за използване на СРС. Отказите са били 1362.
   Изготвените искания за прилагане на специалните средства по отношение на престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи са седем, сочат данните на ВКП, цитирани в документа.
   Спрямо 45 свидетели по наказателни производства, дали съгласие за установяване на престъпна дейност на трети лица, са използвани СРС.
   За миналата година в седем от случаите за непосредствена опасност според ЗСРС е разрешено на органите тяхното използване.
   Докладите за унищожаване на събраната информация чрез СРС са 4305 през 2018 г. .
   По данни на трите мобилни оператора в предприятията за 2018 г. са постъпили над 54 хиляди съдебни разпореждания за достъп до данни като над 18 хиляди са по Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ и над 18 хиляди по НПК. За 2017 г. съдебните разпореждания са били 66 582.
   В 261 случая има отказ на мобилните оператори да предоставят трафични данни заради неспазени процедури и изисквания по ЗЕС и НПК, посочват от парламентарната комисия.
Източник: София