Съветът по сигурността към Министерския съвет проведе редовно заседание

Съветът по сигурността към Министерския съвет проведе редовно заседание

    Под председателството на премиера Бойко Борисов се е провело редовно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет /МС/. Това съобщиха от пресслужбата на МС. 
    По време на заседанието е бил обсъден Проект на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., който предстои да бъде внесен за разглеждане на заседание на МС. Съветът по сигурността е одобрил отчет за дейността си през изминалата година, както и примерен план за редовни заседания през 2019 г.
    Министърът на вътрешните работи Младен Маринов е направил отчет на дейностите по Годишния план за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма за 2018 г. и е докладвал по изпълнението на Стратегията през настоящата година.
    В рамките на днешното заседание е била обсъдена и подготовката на посещение на Комитета за противодействие на тероризма към Съвета по сигурност на ООН в България.

Източник: София