София

София

  На редовно заседание днес правителството ще приеме План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. Кабинетът ще разгледа отчет на Плана за действие за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г., както и  проект на План за действие за 2019 г. за изпълнение на стратегията. Очаква се на заседанието да бъдат приети промени в Закона за посевния и посадъчния материал и в Закона за измерванията.

Източник: София