София

София

Парламентът ще гледа на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В дневния ред са и изменения /второ четене/ в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Депутатите ще гласуват и проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.