София

София

Актуална информация за заболеваемостта от бронхиална астма, възможностите за ранна диагностика, иновативните подходи за подобряване на контрола на болестта и началото на национална пациентска кампания "Белодробно здраве във всички политики" ще бъдат представени днес в 10.30 ч. в Александровска болница.