София

София

Дискусия в рамките на Национална кампания за превенция на агресията срещу медици ще бъде открита днес в 11.00 ч. в сградата на КНСБ. Организатор е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.