София

София

 Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за концесиите, а след това и в Закона за Българската народна банка.

Източник: София