София

София

Председателят на парламента Цвета Караянчева ще представи на заседание на Комисията по правни въпроси от 14.30 часа в зала "Изток" мотивите на законопроекта за промени на Наказателния кодекс, свързан с предоставяне на всеобхватна и широка защита на жените и децата - жертви на домашно насилие.

Източник: София