София

София

Тържествено събрание за 149 години от създаването на Българската академия на науките и за 180 години от рождението на проф. Марин Дринов ще се състои днес от 11.00 ч. в Големия салон на БАН. В 12.30 ч. в централното фоайе на БАН ще бъде открита изложба, представяща основните моменти от живота и дейността на проф. Дринов, както и неговите заслуги за българската история и наука.