Минерално-суровинната индустрия е от стратегическо значение за България, каза Теменужка Петкова

    Минерално-суровинната индустрия е от стратегическо значение за България, защото това е индустрията, на базата на която се развива всеки един от останалите сектори от българската икономика. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на откриването на петото издание на Европейския минен бизнес форум, който е част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС.
    Енергийният министър смята, че ролята на минерално-суровинната индустрия е ключова за развитието на икономиката на всяка държава. Затова от успешното развитие на тази индустрия, от конкурентоспособността й зависи успешното конкурентоспособно развитие на икономиката на България.
    Министър Петкова изтъкна, че България е една от държавите лидери в Европа по дял по отношение на добавената стойност към националната икономика, формирана в резултат на ползването на подземните богатства в страната. Това показвало колко стратегическа е ролята на минерално-суровинната индустрия. Петкова припомни, че през 2015 г. е била актуализирана стратегията за развитие на минерално-суровинната индустрия с хоризонт до 2030 г. Освен това през изминалата годината са били разработени и законодателни промени в борбата срещу незаконния добив.
    Теменужка Петкова изтъкна, че визията на България по отношение на големите горивни инсталации в глобален мащаб е да се върви по пътя към нисковъглеродна икономика,  преходът към нея обаче трябва да бъде много добре прецизиран и анализиран от гледна точна на енергийната сигурност. Затова целта пред България е да се възползва от възможността, която дава европейската директива, и да се поиска дерогация за големите горивни инсталации, което ще стане при стриктно спазване на всички екологични норми и европейското законодателство. Според министъра на енергетиката именно екологичният стълб е много важен в стратегията за развитие на минерално-суровинната индустрия, която правителството е приело през 2015 г.

Източник: София