София

София

Парламентът ще продължи с дебатите по доклада на Временната комисия за установяване всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и проекта на решение към него. В дневния ред е и Отчетът за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г.