Генералният секретар на ЕКП Лука Визентини поиска повече средства за младежки политики

ЕС - социална политика - министри -  заседание
Снимка: БТА

    Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите  Лука Визентини поиска повече средства за младежки политики при откриването на Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика в Националния дворец на културата в София. Визентини отбеляза, че рамката за индикаторите, постигнати по младежката гаранция, която се ползва в момента, не осигурява достатъчно информация за качеството на мерките. Той смята, че са необходими повече пари и адекватни политики, за да се преборим на европейско ниво с младежката безработица.
    Безработицата, и най-вече младежката безработица,  е най-вредният социален феномен, на който сме свидетели, заяви Визентини. Той допълни, че  безработицата намалява продължителността на живота и има негативно влияние върху обществото - подкопава социалните системи. Според него обаче и самите мерки имат слабости.     
    Трайната безработица не може да се разглежда като самостоятелно явление, а като симптом на положението на пазара на труда и дисфункционални икономически модели, каза Визентини. Според синдикалиста трябва да се работи за качествен пазар на труда. Той призова всички участници в днешния неформален съвет  да се ангажират с одобрение и изпълнение на текущите законодателни и незаконодателни иницативи, които засягат  Европейския стълб за социалните права.
    Работниците, засегнати от дигитализацията и глобализацията, трябва да бъдат подкрепени, каза Лука Визентини. Според него е необходима реформа на европейския фонд за глобализация и превръщането му във фонд за преход, който да финансира преходите от едно умение в друго, или от едно работно място в друго, за да няма изпаднали от борда. 

Източник: София