Крайно време е да "включим прожекторите", да осветлим процесите в България, каза президентът Румен Радев в лекция в УНСС

УНСС - Румен  Радев  -  Младежки икономически форум - 2018
Снимка: БТА

София, 16 април /БТА/
Крайно време е да включим прожекторите, да осветлим процесите в България, да има прозрачност на собственост, на управленски решения, на харчене на публичен ресурс, заяви президентът Румен Радев в лекция в Университета за национално и световно стопанство. Там държавният глава откри днес Младежки икономически форум 2018 година. Темата на лекцията на президента беше "Социално-икономическо развитие на България - предизвикателства и перспективи".
Прокуратурата и съдът имат последен шанс да върнат доверието в тях и в България като погнат безкомпромисно крадците, корумпираните, престъпилите закона, независимо дали са от управляващи, опозиция или от собствените магистратски редици, заяви Радев.
Може да си поставим за основна цел да изкореним бедността и мизерията, да овладеем и надмогнем демографската катастрофа, да спрем обезлюдяването, да върнем повече български граждани от чужбина, да станем богата държава. Според мен крайната цел е важна, но не по-малко важен е механизмът, по който ще я достигнем, а това е висок, устойчив икономически растеж, с растящ дял на иновациите и производствата с висока добавена стойност, с акцент върху конкурентоспособността, посочи държавният глава.
Нивото на смъртност в страната, емиграцията на младо население, бедността, ниските пенсии, битовата престъпност и корупцията бяха сред проблемите в България, откроени от президента в лекцията му. По думите му причините за това могат да се търсят във "варварския" начин на приватизация, в унищожението на селското стопанство, в структурата на икономиката - сектори с ниска добавена стойност, ниското заплащане, в дела на сивата икономика, а и в липсата на стратегически инвеститори и "порочния стремеж" да ги привличаме с евтина работна ръка, ниската на фона на останалите държави от ЕС производителност на труда, цената на труда, конкурентоспособността, липсата на инвестиции в научно-изследователската и развойната дейност, може би в използването на държавния бюджет като инструмент за потушаване на социални недоволства, в липсата на доверие в съдебната система, неефективната администрация и липсата на електронно управление. Като най-важната причина за изброеното президентът открои неефективната по думите му институционална среда. Държавният глава открои и успехи в последните десетилетия като демократичната Конституция, преминаването от планова към пазарна икономика, осъществената приватизация "макар и в български стил", приемането на България в ЕС и НАТО, без което страната щеше да бъде маргинализирана на европейската сцена, усвоени европейски средства, усъвършенстване на инфраструктурата, както и ръста на сектора на информационните технологии и на туризма.
Радев каза, че искрено желае да имаме силен и успешен парламент, но по думите му, когато имаме чести и понякога хаотични законодателни промени, това води до непредвидимост и нестабилност на правния ред, а това въздейства негативно на бизнес средата. Тежестта на общественото обсъждане трябва да бъде изнесена в началото на законодателния процес, смята президентът. Според него важни законопроекти, които са част от управленската програма, се внасят от народни представители. Той даде пример със закона за концесиите, като такъв подход според него оставя съмнения за бягство от отговорност.
Друг проблем за бизнес средата в България според президента е липсата на прозрачност на собственост, на управленски решения и на харчене на публични средства. "Когато на заседание на Министерски съвет се взема решение за харчене на огромен обществен ресурс - на бюджетен излишък, и то милиарден, за половин час без ясни критерии и дебат; когато едни и същи фирми печелят последователно многомилионни обществени поръчки за водни цикли и магистрали, служебно, т. е. всички останали отпадат по документи, да речем, от десет фирми остава една; когато продължава да се влага упорито огромен обществен ресурс в една, според мен, дълбоко несправедлива програма за саниране, която стартира с необосновано високи цени в нарушение на закони, както отчете и докладът на Сметната палата, без механизми за обществен контрол, без задълбочен реален анализ за ефективност и безопасност, без алтернативни разчети за финансова и екологична ефективност, ако същите средства биха се вложили в други неща, да речем в битова газификация или пък в съвременни високотехнологични енергийни програми. Има ли разчети, колко повече домакинства, колко повече обществени организации, малки и средни предприятия биха се възползвали от такива програми и дали те няма да бъдат по-справедливи", аргументира се Радев.
Според него "в момента България прилича на една строителна площадка, където нещо строим, но не знаем точно какво, защото е тъмно. Някакви хора носят строителен материал и се връщат за нов. В това време други хора го крадат, защото е тъмно.", а "младите и предприемчивите, както и немалко чуждестранни инвеститори напускат площадката и търсят друга, по-светла.".
Когато изискваме и установим ясни и прозрачни правила и демократични принципи, когато върнем доверието в държавата и държавността, то тогава инициативата и предприемчивостта на българина много бързо ще доведат до желаните икономически резултати, уверен е президентът Радев, който изтъкна също важността на качественото образование и информация, за да имаме проспериращо общество.

Източник: София