София

София

Народното събрание ще продължи и тази седмица с приемането на текстове от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене, предвижда проектопрограмата. Очаква се депутатите да обсъдят и актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение.