София

София

Правителството на днешното редовно заседание се очаква да одобри промени в Закона за Държавната агенция "Национална сигурност" и да приеме План за действие по социална икономика. Министрите ще вземат решение за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух".