София

София

Министърът на правосъдието Цецка Цачева свиква днес заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Дневният ред включва обсъждане на изпълнението на препоръките в доклада на ЕК по механизма за оценка от януари 2017 г. и приемане на отчет за работата на Съвета по съдебната реформа за миналата година.