Няма екологична опасност за Брегово

Брегово - инспекция - наводнения
Снимка: БТА

Няма опасност за качествата на питейната вода и за околната среда в района на Брегово. Това е съобщил министърът на околната среда и водите Нено Димов, който по разпореждане на премиера Бойко Борисов е инспектирал района на Брегово след обявеното там бедствено положение.
Данните на РЗИ за питейните води показват стойности в границите на допустимото. Взети са и проби от Басейнова дирекция "Дунавски район", които засега не показват наднормени стойности. Контролът за качеството на питейната вода ще продължи и през следващите дни и ако има промяна, гражданите ще бъдат уведомени, е уверил министър Димов.
"През цялото време държавата е на мястото си - институциите работят в координация и се взимат необходимите мерки, с които да се гарантират животът и здравето на хората", е бил категоричен министър Димов. "Безотговорно е да се насаждат страхове у хората, това не е добър политически подход. Кметът тук явно е започнал предизборна кампания", е заявил министърът. "Опозицията е за това, да следи управлението, но в такива ситуации трябва да има консенсус", е призовал министър Димов.
Той е съобщи, че ВиК - Видин е в напреднала фаза по проекти за 36 млн. лв. по Оперативна програма "Околна среда".
Разговарях с министъра на земеделието Румен Порожанов и той е поел ангажимент веднага след оттеглянето на водата да бъдат направени оценки и да бъдат компенсирани хората с реални загуби, е казал още министър Димов. Той е уверил, че Басейнова дирекция "Дунавски район", РИОСВ - Монтана, РЗИ - Видин и "Напоителни системи" следят нивата на реките. Наблюдават се комплексните и значими язовири - към днешна дата няма опасност, е посочил министърът.
Той е припомнил, че на извънредното заседание на правителството в събота е бил поет ангажимент за създаването на нова структура за язовирите, която да реагира бързо в аварийни ситуации. Кметовете ще имат срок от около месец да преценят могат ли да управляват язовирите, ако не - те ще се прехвърлят към новия орган. "В момента се подготвят законови промени за язовирите, защото трябва да имаме ясни критерии за категоризация и кой носи конкретна отговорност", е обяснил още Димов.

Източник: София