София

София

Парламентът ще обсъди отново върнатите от президента промени в Закона за посевния и посадъчния материал. След това депутатите ще разгледат на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Източник: София