София

Пресконференция на членове на Европейския парламент от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще започне от 15.00 ч. в Дома на Европа в София. Членовете на Европейския парламент от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) Мари-Кристин Вержиа (ЕОЛ/СЗЛ, Франция), Таня Файон (С&Д, Словения), Яромир Щетина (ЕНП, Чехия), Емил Радев (ЕНП, България) и Филиз Хюсменова (АЛДЕ, България) са на посещение в България между 12 и 14 февруари.

Източник: София