ЕК прекратява производството срещу България в областта на данъчното облагане

ЕК прекратява производството срещу България в областта на данъчното облагане

Брюксел, 7 декември /Кор. на БТА Николай Желязков/
Европейската комисия съобщи, че е решила да прекрати процедурата срещу България по повод прилагането на директивата за автоматичен обмен на данъчни становища в ЕС. Комисията приветства мерките от нашата страна, Кипър и Португалия.
Със същото решение е открита процедура срещу Белгия. Държавите в ЕС трябваше да въведат тези мерки до 31 декември миналата година. Новите правила са предвидени така, че да помогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция.

Източник: Брюксел