Министър Цачева заяви в Люксембург, че България ще търси широка подкрепа от членките на ЕС за приоритетите на българското председателство

Люксембург - Цецка Цачева - Феликс Браз - среща
Снимка: БТА

Люксембург, 12 октомври /БТА/
"Ще търсим добрия баланс между приоритетите на нашето председателство и общия интерес на Европейския съюз, като се стремим да получим подкрепата на възможно най-широк кръг държави членки с оглед изпълнението на приоритетите в областта на правосъдието", заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева на колегата си от Люксембург Феликс Браз.
Двамата правосъдни министри се срещнаха днес след заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, на което официално бе приет Регламентът за създаване на Службата на Европейския прокурор, съобщи Министерството на правосъдието.
Министър Цачева обсъди с Браз приоритетите на Министерството на правосъдието в рамките на българското председателството, като изтъкна предприемането на необходимите действия, свързани с институционализирането и функционирането на Службата на европейския прокурор.
Тя информира колегата си, че по същата тема на 26-27 март 2018 г. Министерството на правосъдието предвижда да бъде домакин на конференция и отправи покана към г-н Браз да бъде лектор по една от темите.
Браз отбеляза, че България може да разчита на абсолютната подкрепа на Люксембург, не само по темата за европейската прокуратура. Той призова българското председателство да работи за възможно най-бързото функциониране на службата. С удоволствие бе приета и поканата за участие в конференцията през март в София.
Министър Цачева получи подкрепа и за предвидената в рамките на председателството конференция в областта на електронното правосъдие и електронните доказателства.

Източник: Люксембург