София

София

Парламентът ще гласува на първо четене Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. В дневния ред са второто гласуване на промени в Закона за администрацията и първо четене на изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания.