София

София

Кръгла маса на тема "Родителите - конфликтите - агресията и закрилата на децата" ще започне днес в 11.00 ч. в зала "Изток" на Народното събрание. Организатори са Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание съвместно с Държавната агенция за закрила на детето.