Инвест Банк

С дванайсет милиона лева ще се доизгради Националната здравна информационна система

С дванайсет милиона лева ще се доизгради Националната здравна информационна система

София, 20 март /БТА/
          Министерството на здравеопазването /МЗ/ е получило 12 млн.лв. от ЕС за въвеждане на електронното здравеопазване в България. Това съобщиха от пресслужбата на МЗ. Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев е подписал договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Добро управление", с която ще се доизградят етап 1 и етап 2 на Националната здравна информационна система /НЗИС/. 
        Предвидено е разработването и въвеждането на регистри и номенклатури в областта на здравеопазването, развитието и националното внедряване на единен идентификатор, фармако-терапевтична експертна система, изграждане на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и др. Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати е 22 месеца.
       Чрез изграждането на Националната здравна информационна система значително ще бъдат подобрени качеството и ефективността на здравеопазването у нас, като същевременно ще бъде оптимизирана и контролната дейност на МЗ, на НЗОК, на регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция "Медицински одит".

Източник: София