На 15 септември се навършват:

405 години от рождението на херцог Франсоа дьо Ларошфуко, френски писател /1613-1680/.

190 години от рождението на акад. Александър Бутлеров, руски химик /1828-1886/.

160 години от рождението на Йеньо Хубай, унгарски цигулар, композитор и диригент /1858-1937/.

155 години от рождението на ген.-лейт. Атанас Назлъмов, български военен деец  /1863-1935/.

120 години от рождението на Филип Ерия (ист.име. Раймон Жерар Пейел), френски писател /1898-1971/.

80 години от смъртта на Томас Улф, американски писател /1900-1938/.

70 години от рождението /1948/ на акад. Пламен Карталов, български оперен режисьор.

60 години от рождението /1958/ на Нели Рангелова, българска поппевица.

45 години от смъртта на Марко Бехар, български художник /1914-1973/. 

45 години от смъртта на Густав Шести, крал на Швеция (29 октомври 1950-15 септември 1973) /1882-1973/.

45 години от смъртта на Макс Цимеринг, немски  писател от еврейски произход /1909-1973/.

40 години от смъртта на Вили Месершмит, немски авиоконструктор и индустриалец /1898 -1978/.

40 години от смъртта на акад. Емил Джаков, български физик /1908-1978/.

35 години от смъртта на Пламен Чаров, български актьор /1911-1983/.