Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1728-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разглед...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1727-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателните производства по АУАН номер 23-МИ от 30.10.2019 г. и по АУАН номер 24-МИ от 30.10.2019 г. против "БТВ Медиа Груп" ЕАД Централната избирателна комисия, като разгледа адми...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1726-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИКОНОМЕДИА" АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административно...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1725-ЕП София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ДИР.БГ" АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административнонака...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1724-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разглед...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1723-МИ София, 7 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Джебел, област Кърджали В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-1 от 02.01.2020 г. от Ергин Шевкет Юсеин за освобождаването му като секретар на ОИК - Дже...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1722-МИ София, 7 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-296 от 27.12.2019 г. е постъпило предложение от Георги Рангелов Мараджиев - областен координатор на ПП ГЕРБ - об...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1721-МИ София, 7 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Златарица, област Велико Търново В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Петьо Иванов Русев - член на ОИК - Златарица, с вх. номер МИ-15-1605 от 20.12.2019 г., да бъде...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1720-МИ София, 23 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Борислав Валентинов Зюмбюлев в качеството му на главен редактор на 24 часа.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна ком...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1719-МИ София, 23 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Борислав Валентинов Зюмбюлев в качеството му на главен редактор на 24 часа.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна ком...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1718-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "168 часа" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1717-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от ПП "Партия на Зелените" против мълчалив отказ на ОИК - Столична община Производството е образувано по жалба от партия "Партия на Зелените" срещу решение ОИК - Столична община, обективирано в протокол но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1716-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателното производство по налагане на административно наказание на Лъчезар Костадинов Костарелов за нарушение на разпоредбите на чл. 182, ал. 4 и чл. 205 от Изборния кодекс Цен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1715-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателното производство по налагане на административно наказание на Хатидже Мехмедова Георгиева, кандидат за кмет на община Сунгурларе, в изборите за общински съветници и кметов...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1714-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "РЕЗОН" ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административнона...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1713-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "168 часа" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1712-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Сливо поле, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. В Централната избирателна ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1711 София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Хисаря, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от изборите за президент и виц...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1709-МИ София, 17 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Дряново, област Габрово Постъпило е заявление с вх. номер МИ-15-1613/06.12.2019 г. от Михаил Николаев Колев - заместник-председател на ОИК - Дряново, за освобождаване от състава на ОИК...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1710-МИ София, 17 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ябланица, област Ловеч Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-1607 от 06.12.2019 г. от ОИК - Ябланица, с приложено предложение от Сурай Мустафа Велиева -...