Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1593-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Брезово, област Пловдив В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-15-1233 от 28.10.2019 г. е постъпило предложение от КП "Демократична България - Обединен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1592-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Билгин Бюрханов Бакиев - кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение номер 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Хитрино В Централната избирателна комисия по електронната поща е по...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1591-МИ София, 29 октомври2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на в-к "Дневник" чрез директни препратки към Youtube и viber акаунти на онлайн изданието (www.dnevnik.bg) В Централната избирате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1587-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Н. Н. В. с вх. номер Ж-90-4 от 27.10.2019 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1590-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, извършено на онлайн изданието "60-тият град", гр. Нови пазар В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по телефона от В. И. от гр. Нови пазар за и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1586-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение номер 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово В Централната и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1589-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на фейсбук страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Н. В. с вх. номер Ж-76-5 от 27.10.2019 г. за публикуване на резулт...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1588-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Н. В. с вх. номер Ж-70-3 от 27.10.2019 г. за публикуване на резул...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1585-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на сайта Blitz.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-234-2/27.10.2019 г. от С. Б. М. за извършено нарушение на забраната з...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1584-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на сайта Blitz.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-234-2/27.10.2019 г. от С. Б. М. за извършено нарушение на забраната з...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1575-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия е постъпили сигнали с вх. номер С-163-5, вх. номер С-164-5, вх. номер С-188-1, вх. номер ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1581-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ (удостоверение номер 7/14.10.2019 г. от публичния регистър на застъпниците на ОИК - Брегово), срещу решение номер 77-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска изби...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1580-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Красимир Благоев Костов - кандидат за кмет на община Шумен от ПП "Български социалдемократи", срещу решение номер 214 от 26 октомври 2019 г. на ОИК - Шумен, област Шумен В Централната избирателна комиси...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1583-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на фейсбук страницата на standartnews.com В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-231-2 от 27.10.2019 г. за публикуване на р...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1582-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от С. М. с вх. номер С-208-4 от 27.10.2019 г. за огласяване на данни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1579-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 73-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Долна баня, Софийска област В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер Ж...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1578-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 76-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Долна баня, Софийска област В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер Ж...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1577-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Татарево и кметство Брягово, община Първомай, при недостиг на бюлетини Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1223 от 27.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия - Първ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1576-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Логодаж, община Благоевград, при недостиг на бюлетини Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1222 от 27.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия - Благоевград, относно ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1573-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Цветанка Иванова Хинкова срещу решение номер 271-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Червен бряг Постъпила е жалба по електронната поща с вх. номер Ж-133-5 от 27.10.2019 г. чрез ОИК - Червен бряг от Цветанка И...