Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1612-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Грета Йорданова Минчева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, срещу решение номер 230 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Търговище В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1610-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от И. Д. А. срещу решение номер 258-МИ от 27.10.2019 г., на Общинска избирателна комисия - Бургас, област Бургас В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. номер МИ-10-2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1611-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Местна коалиция "НФСБ (ВМРО - БНД)", представлявана от Костадин Гаров и Борислав Инчев, чрез Общинска избирателна комисия - Пловдив, срещу решение номер 193-МИ от 25.10.2019 г. на ОИК - Пловдив Постъпил...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1613-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК В Решение номер 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписване на името на член на ОИК - ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1609-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Т. П. П. срещу решение номер 173-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1608-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Е. Д. Е. срещу решение номер 169-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. ном...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1607-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Мизия, област Враца Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-1312 от 31.10.2019 г. от Теодоси Берчев, упълномощен представител на ПП ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1606-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хасково, област Хасково В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от ОИК - Хасково с вх. номер МИ-15-1310 от 31.10.2019 г. с приложено предложение от К...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1605-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги "Дарик радио" АД В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. номер МИ-20-337 от 26.10.201...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1604-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пловдив Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия от ОИК - Пловдив с вх. номер МИ-15-71 от 29.10.2019 г. с приложено заявление от Атанас Димитров Петров...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1603-МИ София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1602-МИ София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигна...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1601 -МИ София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 1105-МИ от 13.09.2019 г. за промяна в имената на членове на ОИК - Созопол, област Бургас Постъпили са писма с вх. номер МИ-10-242 от 26.10.2019 г. и 28.10.2019 г. по електронната поща...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1599-НС София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Руслан Здравков Тошев за народен представител в Трети изборен район - Варна, в 44-то Народно събрание С писмо вх. номер НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1600-НС София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Мария Йорданова Цветкова за народен представител в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, в 44-то Народно събрание С писмо вх. номер НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1598-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца Постъпило е писмо с вх. номер МИ-11-97 от 29.09.2019 г. от Светлана Ценова - секретар на община Хайредин, с приложено копие от заявление до вр.и.д. кмета на общи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1597-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба срещу отказ за допускане на кандидати за кметове и общински съветници до изборното помещение В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Волен Николов Сидеров в лично качество и като председател...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1596-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Моника Иванова Стойнева - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник, и Румен Петров Василев - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник, срещу решение номер ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1595-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, за предизборна агитация в изборния ден от БТВ "МЕДИА ГРУП" ЕАД В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от ПП ГЕРБ, представлявана ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1594-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, за предизборна агитация в изборния ден от БТВ "МЕДИА ГРУП" ЕАД В Централната избирателна комисия са постъпили по електронната поща сигнали от Бедрос Левон Пехливан...