Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1718-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "168 часа" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1717-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от ПП "Партия на Зелените" против мълчалив отказ на ОИК - Столична община Производството е образувано по жалба от партия "Партия на Зелените" срещу решение ОИК - Столична община, обективирано в протокол но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1716-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателното производство по налагане на административно наказание на Лъчезар Костадинов Костарелов за нарушение на разпоредбите на чл. 182, ал. 4 и чл. 205 от Изборния кодекс Цен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1715-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателното производство по налагане на административно наказание на Хатидже Мехмедова Георгиева, кандидат за кмет на община Сунгурларе, в изборите за общински съветници и кметов...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1714-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "РЕЗОН" ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административнона...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1713-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "168 часа" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1712-МИ София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Сливо поле, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. В Централната избирателна ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1711 София, 19 декември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Хисаря, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от изборите за президент и виц...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1709-МИ София, 17 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Дряново, област Габрово Постъпило е заявление с вх. номер МИ-15-1613/06.12.2019 г. от Михаил Николаев Колев - заместник-председател на ОИК - Дряново, за освобождаване от състава на ОИК...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1710-МИ София, 17 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ябланица, област Ловеч Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-1607 от 06.12.2019 г. от ОИК - Ябланица, с приложено предложение от Сурай Мустафа Велиева -...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1708-ЗДОИ София, 12 декември 2019 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер МИ-29-9 от 10.12.2019 г., подадено от Т. Й...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1707-НС София, 12 декември 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Стойно Митев Стойнов за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, в 44-то Народно събрание С писмо вх. номер НС-02-27 от 11 декември2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събра...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1706-МИ София, 10 декември 2019 г. ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП "Движение за права и свободи" в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изиск...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1705-МИ София, 10 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Разград, област Разград В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. номер МИ-15-1648 от 09.12.2019 г. от Диана Христова Йорданова за освобождаването й като член на ОИК - ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1704-МИ София, 9 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Мизия, област Враца В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-15-1616 от 06.12.2019 г. от Теодоси Берчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с искане за пром...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1703-МИ София, 5 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Трафик бул" ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал.5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1699-МИ София, 3 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгл...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1698-МИ София, 3 декември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от коалиция "БСП за България" срещу решение номер 232 от 07.11.2019 г. ОИК - Кюстендил, област Кюстендил Производството е образувано по жалба от коалиция "БСП за България" срещу решение номер 232 от 07.11.2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1700-МИ София, 3 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-288 от 25.11.2019 г. е постъпило предложение от Красимир Янков Великов - упълномощен пред...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1697-МИ София, 3 декември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-15-1572 от 29.11.2019 г. от ОИК - Садово, с приложено заявление от Гергана Василева Гетова-Злат...