Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 504-ЕП София, 25 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писм...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 503-ЕП София, 25 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейс...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 502-НР/НС/ЕП София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 463-НР/НС/ЕП от 4 юни 2019 г. на Централната избирателна комисия Постъпило е писмо с вх. номер ЕП-06-1491 от 20.06.2019 г. от Божидар Борисов - кмет на община Две могили, област Русе, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 501-НС София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Смиляна Николова Нитова-Кръстева за народен представител от Двадесет и девети изборен район - Хасковски С писмо вх. номер НС-02-12 от 21 юни 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 21 юн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 500-НС София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София С писмо вх. номер НС-02-12 от 21 юни 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 21 юни 2019 г., с кое...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 499-ЕП София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Долна Митрополия, област Плевен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 498-ЕП София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в район "Южен", община Пловдив, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република Б...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 497 София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Летница, област Ловеч, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общинск...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 496-ЕП/НС София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в район "Тракия", община Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от из...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 495-ЕП/НР София, 20 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в район "Централен", община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 494-ЕП София, 20 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писмо с в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 493-ЕП София, 20 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е пи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 492-ЕП/МИ/НР София, 19 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Бяла, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от избор...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 491 София, 19 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Стралджа, област Ямбол, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република Бълг...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 490-ЕП София, 18 юни 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България С вх. номер ЕП-10-110 от 17 юни 2019 г. на Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Мария Иванова Габриел, в коет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 488-ЕП София, 18 юни 2019 г. ОТНОСНО: унищожаване на оставените в областната/общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. На основание чл. 5...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 489-ЕП София, 18 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ценово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писмо с ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 487-ЕП/ПВР/НС/НР София, 17 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в Областна администрация - Благоевград, в което се съхранява документацията на РИК от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парл...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 486-МИ София, 17 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Айтос, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. Постъпило е писмо по електронната...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 485-ЕП София, 17 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. Постъ...