Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1292-МИ София, 4 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от местна коалиция "Ние Гражданите" (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"), представлявана от Ангел Димитров Божидаров, срещу решение номер 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Б...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1290 София, 4 октомври 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещениe в община Костенец, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 201...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1288-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от ПП "Атака", представлявана от Стефан Николов Стоянов, упълномощен представител срещу решение номер 122 от 29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Велико Търново, област Велико Търново В Централна...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1281-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1287-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Георги Герасимов Стоенелов срещу решение номер 12-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Ново село, област Видин В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1286-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в община Дулово, област Силистра Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-609/01.10.2019 г. от ОИК - Дулово, във връзка с отказ за назначаване на секционните избирателни ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1285-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от коалиция "Демократична България - Обединение", представлявана от Георги Иванов Калев - упълномощен представител, срещу Решение номер 132-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово, обла...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1283-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление с вх. номер 3 от 27.09...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1282-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение Асоциация "Прозрачност без граници" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление с вх. номер 2 от 11.09.2019 г. от с...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1284-МИ София, 3 октомври 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Младежи за Балканите" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление с вх. номер 1 от 10.09.2019 г. от сдружение "Мл...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1280-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на условията и реда за провеждане на предизборната кампания С вх. номер МИ-20-285/02.10.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписа...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1279-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от М. Г. С. срещу решение номер 43 от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Бобов дол В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-611 от 01.10.2019 г. от М. Г. С. с...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1277-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от коалиция "БСП за България", представлявана от Янко Стоянов Добрев - упълномощен представител, срещу решение номер 38-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стралджа, област Ямбол В Централ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1278-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Любомир Иванов Васев - представляваща местна коалиция НДСВ срещу решения номерномер 062-МИ от 29.09.2019 г., 067-МИ от 29.09.2019 г., 056-МИ от 24.09.2019 г., 057-МИ от 24.09.2019 г.,027-МИ от 15.09.2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1274-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Крумовград, област Кърджали Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-382 от 01.10.2019 г. от Абидин Хаджимехмед - вр.и.д. кмет на община Крумовград, с приложено предложение от коалиция "Демо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1276-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Магдалена Рангелова Лалова от с. Строево, област Пловдив, срещу решения на ОИК - Марица В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-22-2631 от 30.09.2019 г. от М. Р. Л. от с. Строе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1275-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Созопол, област Бургас Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-403 от 01.10.2019 г. от Ирина Юлий Арабаджиева-Репуц - председател ПП "Християндемократическа партия на България", за на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1272-МИ София, 2октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Русе, област Русе Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-151 от 30.09.2019 г. от Пламен Христомиров Рашев - упълномощен представител на КП "БСП за България" на община Русе, за промяна...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1273-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Бойница, област Видин Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-605 от 01.10.2019 г. от Магдалена Иванова - председател на ОИК - Бойница, област Видин, с което се сезира Централната избирател...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1271-МИ София, 2 октомври 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 917-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК относно назначаване на ОИК в община Крушари, област Добрич Централната избирателна комисия във връзка с получено писмо с вх. номе...