Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1604-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пловдив Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия от ОИК - Пловдив с вх. номер МИ-15-71 от 29.10.2019 г. с приложено заявление от Атанас Димитров Петров...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1603-МИ София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1602-МИ София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигна...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1601 -МИ София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 1105-МИ от 13.09.2019 г. за промяна в имената на членове на ОИК - Созопол, област Бургас Постъпили са писма с вх. номер МИ-10-242 от 26.10.2019 г. и 28.10.2019 г. по електронната поща...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1599-НС София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Руслан Здравков Тошев за народен представител в Трети изборен район - Варна, в 44-то Народно събрание С писмо вх. номер НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1600-НС София, 30 октомври 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Мария Йорданова Цветкова за народен представител в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, в 44-то Народно събрание С писмо вх. номер НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1598-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца Постъпило е писмо с вх. номер МИ-11-97 от 29.09.2019 г. от Светлана Ценова - секретар на община Хайредин, с приложено копие от заявление до вр.и.д. кмета на общи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1597-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба срещу отказ за допускане на кандидати за кметове и общински съветници до изборното помещение В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Волен Николов Сидеров в лично качество и като председател...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1596-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Моника Иванова Стойнева - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник, и Румен Петров Василев - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник, срещу решение номер ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1595-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, за предизборна агитация в изборния ден от БТВ "МЕДИА ГРУП" ЕАД В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от ПП ГЕРБ, представлявана ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1594-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, за предизборна агитация в изборния ден от БТВ "МЕДИА ГРУП" ЕАД В Централната избирателна комисия са постъпили по електронната поща сигнали от Бедрос Левон Пехливан...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1593-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Брезово, област Пловдив В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-15-1233 от 28.10.2019 г. е постъпило предложение от КП "Демократична България - Обединен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1592-МИ София, 29 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Билгин Бюрханов Бакиев - кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение номер 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Хитрино В Централната избирателна комисия по електронната поща е по...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1591-МИ София, 29 октомври2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на в-к "Дневник" чрез директни препратки към Youtube и viber акаунти на онлайн изданието (www.dnevnik.bg) В Централната избирате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1587-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Н. Н. В. с вх. номер Ж-90-4 от 27.10.2019 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1590-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, извършено на онлайн изданието "60-тият град", гр. Нови пазар В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по телефона от В. И. от гр. Нови пазар за и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1586-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение номер 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово В Централната и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1589-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на фейсбук страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Н. В. с вх. номер Ж-76-5 от 27.10.2019 г. за публикуване на резулт...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1588-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Н. В. с вх. номер Ж-70-3 от 27.10.2019 г. за публикуване на резул...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1585-МИ София, 27 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на сайта Blitz.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-234-2/27.10.2019 г. от С. Б. М. за извършено нарушение на забраната з...