Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1633-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия са постъпил сигнал с вх. номер С-18-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допит...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1632-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер С-19-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от до...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1631-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер Ж-8-6, вх. номер Ж-9-6, вх. номер С-15-2 от 03.11.2019 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1629-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Е. Д. Е. срещу решение номер 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Полски Тръмбеш В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-1350 от 01.11.2019 г. чрез Общин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1624-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Лучка Вельова Божкова срещу решение номер 68-МИ/27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стрелча, област Пазарджик В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило опровержение чр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1628-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Н. Н. В., председател и представляващ Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова-Найденова - за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу решение номер 1132-МИ от 31 октомври 201...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1630-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение номер 254-МИ от 30.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово В Централната ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1625-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Радослава Маринова Мичева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" срещу решение номер 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Габрово В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-10-248 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1627-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-12-267 от 02.11.2019 г. е постъпило предложение от Борислав Банчев - председател на областния ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1626-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Враца, област Враца В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-267 от 02.11.2019 г. е постъпило предложение от Борислав Банчев - председател на областния съ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1622 София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Летница, област Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.201...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1619-ЗДОИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер МИ-29-2 от 25.10.2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1617-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с въведените данни на тези протоколи в общинските избирателни комисии от изборит...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1623-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Банско, област Благоевград В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-15-1321 от 31.10.2019 г. е постъпило заявление от Елиана Георгиева Спасова - председател ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1621-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК - Добрич, област Добрич В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. номер МИ-10-263/01.11.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова-Христова -упълномощен представите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1620-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявлениe с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1618-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявлениe с вх. номер 14-1 от 01.11.2019 г. от сдруже...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1616-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Л. К. К. срещу решение номер 162 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Свищов, област Велико Търново В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-22...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1615-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявлениe с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1614-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Велики Преслав, област Шумен Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1329 от 31.10.2019 г. от ОИК - Велики Преслав с приложено предложение от Петранка Василева Димитрова - упълномощен...