Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1738-МИ София, 28 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Самуил, област Разград В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-63 от 27.01.2020 г. е постъпило заявление от Севим Халилова Рамаданова за освобождаването й като председател на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1737-МИ София, 28 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-61 от 24.01.2020 г. е постъпила оставка от Валя Иванова Кръстанова - член на ОИК - Родопи, за освобождаването й...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1736-МИ София, 28 януари 2020 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград Общинска избирателна комисия - Исперих, с писмо вх. номер МИ-27-321 от ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1735-МИ София, 23 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Добричка, област Добрич В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-10-2 от 22.01.2020 г. от Дияна Йорданова Тодорова за освобождаването й като заместник-предс...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1734-МИ София, 21 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Икономедия" АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1733-МИ София, 16 януари 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Р. Р. Д. и коалиция "БСП за България" срещу решение номер 234 от 20.11.2019 г. ОИК - Кюстендил, област Кюстендил Производството е образувано по жалба от Р. Р. Д. и коалиция "БСП за България" срещу решение...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1732-НС София, 16 януари 2020 г. ОТНОСНО: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район - Шуменски С писмо вх. номер НС-02-1 от 15.01.2020 г. в ЦИК е получен заверен препис на решение на Народното събрание за персона...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1731-МИ София, 14 януари 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение номер 229/05.12.2019 г. на ОИК - Ботевград В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-1636 от 11.12.2019 г. е постъпила жалба от Ге...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1729-МИ София, 14 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Златарица, област Велико Търново В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-11-2 от 10.01.2020 г. е постъпило предложение от Петко Михайлов Тюфекчиев - упълномощен представител на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1730-МИ София, 14 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "СКАТ" ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа администрати...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1728-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разглед...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1727-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателните производства по АУАН номер 23-МИ от 30.10.2019 г. и по АУАН номер 24-МИ от 30.10.2019 г. против "БТВ Медиа Груп" ЕАД Централната избирателна комисия, като разгледа адми...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1726-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИКОНОМЕДИА" АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административно...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1725-ЕП София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ДИР.БГ" АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административнонака...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1724-МИ София, 9 януари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разглед...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1723-МИ София, 7 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Джебел, област Кърджали В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-1 от 02.01.2020 г. от Ергин Шевкет Юсеин за освобождаването му като секретар на ОИК - Дже...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1722-МИ София, 7 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-296 от 27.12.2019 г. е постъпило предложение от Георги Рангелов Мараджиев - областен координатор на ПП ГЕРБ - об...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1721-МИ София, 7 януари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Златарица, област Велико Търново В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Петьо Иванов Русев - член на ОИК - Златарица, с вх. номер МИ-15-1605 от 20.12.2019 г., да бъде...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1720-МИ София, 23 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Борислав Валентинов Зюмбюлев в качеството му на главен редактор на 24 часа.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна ком...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1719-МИ София, 23 декември 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Борислав Валентинов Зюмбюлев в качеството му на главен редактор на 24 часа.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна ком...