Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 524-ЕП/НС София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в район Аспарухово, община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и изборите за членове на Европейския парл...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 523-ЕП/НС София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Дългопол, област Варна в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и от избор...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 522-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Лом, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 521-ЕП/НР/ПВР София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Петрич, област Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 520-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Провадия, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 519 София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Никола Козлево, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от избори за народни представители през 2017 г., избори за президент и вицепрезидент на репу...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 518-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Варна, район "Младост, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г. По...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 517 София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Чипровци, област Монтана, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 516-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Варна, район "Приморски", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Пос...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 515-ЕП/МИ София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Аксаково, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 20...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 514-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Вълчедръм, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. Постъпил...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 513-НС/ПВР/НР/ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Аврен, община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезид...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 512-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Вършец, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 511-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Бойчиновци, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. П...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 510-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Варна, район Одесос, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпил...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 509-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Симеоновград, област Хасково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 508-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга "ИКОНОМЕДИЯ" АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комис...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 507-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Волен Николов Сидеров, представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", за нарушения на изискванията на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 506-ЕП София, 26 юни 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга "СТУДИО МИЛДИ" ЕООД, собственик на сайта www.rusemedia.com, за нарушение на изискването на чл. 180 от Изборния кодекс Централната избирателна коми...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 505-ЕП/НС София, 25 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни ...