Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1832 София, 2 юли 2020 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирател...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1831-МИ София, 25 юни 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-369 от 23.06.2020 г. от Атанас Ангелов Танев за освобождаването му като секретар на ОИК - Своге, Софийска област, по лич...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1830-МИ София, 23 юни 2020 г. ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4 и 5, чл. 463, чл. 464, т. 11 и ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1829-МИ София, 18 юни 2020 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от вто...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1828-МИ София, 18 юни 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Разград, област Разград В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-10-31 от 16.06.2020 г. от Валентин Стефанов Василев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1825-МИ София, 16 юни 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "ПИРИНСКО КОМ" ЕООД, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разг...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1827-МИ София, 16 юни 2020 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за новите избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за новите и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1826-МИ София, 16 юни 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна Общинска избирателна комисия - Вълчи дол, с писмо номер МИ-15-344 от 12.06....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1824-МИ София, 9 юни 2020 г. ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и възлагане на отпечатването на бюлетините на к...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1823-МИ София, 9 юни 2020 г. ОТНОСНО: осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1822-МИ София, 4 юни 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Плевен, област Плевен В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-02 от 02.06.2020 г. е постъпила оставка от Владислав Нанков Найденов за освобождаването му като член на ОИК - Плевен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1821 София, 4 юни 2020 г. ОТНОСНО: приемане Правила за дейността на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната избирателна комисия На основание чл. 57, а...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1820-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич Общинска избирателна комисия - Добричка, с писмо вх. номер МИ-15-325 от 26.0...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1819-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Стефан Димитров Петков - представляващ МК "Ние, гражданите", срещу решение номер 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Плевен В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна к...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1818-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-18 от 11.03.2020 г. е постъпило писмо от Веселин Марешки - председател на ПП ВОЛЯ, с предложение за чле...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1817-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Чупрене, област Видин В Централната избирателна комисия е постъпила молба по електронната поща с вх. номер МИ-15-327 от 26.05.2020 г. от Любослава Венелинова Йорданова за освобождаването й ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1816-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Берковица В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-26 от 20.05.2020 г. е постъпило заявление от Гроздан Георгиев Генов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1815-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково Постъпило е предложение до Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-11-8 от 27.05.2020 г. от Койчо Вълчев, упълномощен представител на коалиция "БСП за Бъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1814 София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: приемане на пътна карта за експериментално дистанционно електронно гласуване На основание параграф 145, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1811-МИ София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за час...