Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1655-МИ София, 4 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Ирена Борисова Лашкова - представляващ Инициативен комитет за издигане на Николай Кирилов Димитров за независим кмет на община Несебър, срещу решение номер 147 от 26.10.2019 г. на Общинска избирателна коми...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1654-МИ София, 4 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Мария Йорданова Гвоздейкова - Златева -упълномощен представител на КП "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ", срещу решение номер 126-МИ от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Твърдица, област Сливен ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1653-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от информационния сайт signal-news.com В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-109-6/03.11.2019 г. за извършено нарушение на з...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1651-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено от информационния сайт Pirinsko.com В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-126-2/03.11.2019 г. за извършено нарушение на забрана...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1652-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия e постъпила жалба с вх. номер Ж-122-2 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допит...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1649-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Банско, област Благоевград Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-273 от 03.11.2019 г. от Александър Мацурев, упълномощен представите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1648-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на заглавната страница на сайта standartnews.com В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-100-2 от 03.11.2019 г. за публикуване на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1647-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Dnevnik.bg В Централната избирателна комисия са постъпил сигнал с вх. номер С-84-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от д...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1646-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на сайта silnavarna.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер С-92-5 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1645-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено от електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-85...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1650-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, при недостиг на бюлетини Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1428 от 03.11.2019 г. от Общинска избирателна комисия - Д...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1643-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер С-104-6 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допит...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1644-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-110-5 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от д...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1641-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-82...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1640-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от информационния сайт Fakti.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-80-1/03.11.2019 г. от С. Ц. за извършено нарушение на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1642-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения номер 103-МИ и номер 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово В Централната избирателна комисия чрез Общинска изби...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1639-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер Ж-65-6 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от до...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1638-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер С-67-5 от 03.11.2019 г. и с вх. номер С-66-5 от 03.11....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1637 -МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер Ж-68-5 от 03.11.2019 г. и вх. номер Ж-81-1 от 03.11.2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1636-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на официалната фейсбук страница на GLAS.BG В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер С-24-6 и номер С-89-2 от 03.11.2019 г. за пуб...