Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 476-ЕП София, 11 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Якоруда, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. Постъпило е писмо по...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 478-ЕП София, 11 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Белослав, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. Постъпило е писмо п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 475-ЕП/НС София, 10 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Девня, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. и на 26.05.2019 г. и ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 474-ЕП/МИ София, 10 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Стамболийски, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 473-НС София, 6 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Троян, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е писмо по електронната поща с вх. номер Н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 472-ЕП София, 6 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Самоков, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писмо с в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 471 София, 6 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Калояново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г., от изборите ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 470-ЕП София, 5 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Сандански, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпило е писмо ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 469-ЕП София, 5 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпило е писм...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 466-ЕП София, 5 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Троян, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писмо по ел...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 467-ЕП София, 5 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Сандански, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. Постъпило е искане с вх. номер Е...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 465 София, 4 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Вълчи дол, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите общински съветници и кметове през 2011 г., от изборите за общински съветници и за кме...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 464-ЕП София, 4 юни 2019 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 5-ЕП от 25 март 2019 г., изм. и доп. с Решение номер 238-ЕП от 30.04.2019 г. на ЦИК Във връзка с постъпили въпроси по повод искания за изплащане на допълнително възнаграждение на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 463-НР/НС/ЕП София, 4 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Две могили, област Русе, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2013 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 462-ЕП София, 3 юни 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Михаела Иванова Михайлова - зам.-председател на СИК 312600030, срещу решение номер 141-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК номер 31 - Ямбол В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез РИК - Ямбол с вх. ном...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 461-ЕП София, 3 май 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на доставчика на медийни услуги "БТВ Медиа груп" ЕАД В Централната избирателна комисия е постъпил от Съвета за електронни медии с вх. номер ЕП-20-274 от 27.05.2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 459 София, 31 май 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ямбол, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., от изборите за общински съ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 455-ЕП София, 31 май 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на списък А и списък Б от кандидатските листи по чл. 386, ал. 1 - 4 ИК С Решение номер 447-ЕП, раздел IV, от 29 май 2019 г., Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 460-ЕП София, 31 май 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в район "Одесос", община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъп...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 458-ЕП София, 31 май 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писмо по ел...