Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1001-ПВР/НС София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1000-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на новия избор за президент на 21 ноември ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 999-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-ПВР/НС от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 997-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г., поправки на технически грешки в Решение номер 947-ПВР/НС от 14.11.2021 г. и Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г. на ЦИК и промени в съставите ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 996-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: жалба от Стефка Минчева Пангалова срещу решение номер 219-22 ПВР на РИК - Смолян В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща на ЦИК с вх. номер ПВР-15-61/20.11.2021 г. от Стефка Минч...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 994 -ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-НС от 28...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 995-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение Гражданско движение ДНЕС В Централната избирателна комисия на електронната поща е постъпила молба от Бонка Аврамова Георгиева, с която иска да бъде заличена регистрацията й ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 993-ПВР София, 20 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-НС от 28....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 992-ПВР София, 20 ноември 2021 г. ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., в които се съхраняват изборни книжа от предход...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 991-ПВР/НС София, 20 ноември 2021 г. ОТНОСНО: жалба от Цветелина Иванова Пенева, регистрирана като наблюдател за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., срещу решение номер 132-ПВР/НС от 14.11....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 990-НС София, 20 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 987-ПВР София, 20 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-НС от 28....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 985-ПВР София, 20 ноември 2021 г. ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вице...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 983-ПВР София, 20 ноември 2021 г. ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в новия избор за президент и ви...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер -771 София, 21 октомври 2021 г. ОТНОСНО: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от сдружение "МУЗИКАУТОР" ЕИК 83100...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 982-ПВР София, 19 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-НС от 28....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 980-НС София, 19 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване за народни представители на Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова във Втори изборен район - Бургаски, и Иван Руменов Клисурски в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, в Четиридесет и седмото На...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 979-НС София, 19 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване за народни представители на Ивайло Христов Христов в Осми изборен район - Добрички, и Александър Атанасов Александров в Трети изборен район - Варненски, в Четиридесет и седмото Народно събрание Постъпило...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 977-ПВР/НС София, 19 ноември 2021 г. ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение Гражданско движение ДНЕС В Централната избирателна комисия на електронната поща са постъпили писма от Анжелика Цокова - председател на сдружение Гражданско движение ДНЕС,...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 975-НС София, 19 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс С раздел VII от Решение номер 969-НС от 18 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всек...