Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1626-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Враца, област Враца В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-267 от 02.11.2019 г. е постъпило предложение от Борислав Банчев - председател на областния съ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1622 София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Летница, област Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.201...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1619-ЗДОИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер МИ-29-2 от 25.10.2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1617-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с въведените данни на тези протоколи в общинските избирателни комисии от изборит...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1623-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Банско, област Благоевград В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-15-1321 от 31.10.2019 г. е постъпило заявление от Елиана Георгиева Спасова - председател ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1621-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК - Добрич, област Добрич В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. номер МИ-10-263/01.11.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова-Христова -упълномощен представите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1620-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявлениe с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1618-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявлениe с вх. номер 14-1 от 01.11.2019 г. от сдруже...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1616-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Л. К. К. срещу решение номер 162 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Свищов, област Велико Търново В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-22...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1615-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявлениe с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1614-МИ София, 1 ноември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Велики Преслав, област Шумен Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1329 от 31.10.2019 г. от ОИК - Велики Преслав с приложено предложение от Петранка Василева Димитрова - упълномощен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1612-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Грета Йорданова Минчева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, срещу решение номер 230 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Търговище В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1610-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от И. Д. А. срещу решение номер 258-МИ от 27.10.2019 г., на Общинска избирателна комисия - Бургас, област Бургас В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. номер МИ-10-2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1611-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Местна коалиция "НФСБ (ВМРО - БНД)", представлявана от Костадин Гаров и Борислав Инчев, чрез Общинска избирателна комисия - Пловдив, срещу решение номер 193-МИ от 25.10.2019 г. на ОИК - Пловдив Постъпил...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1613-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК В Решение номер 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписване на името на член на ОИК - ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1609-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Т. П. П. срещу решение номер 173-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1608-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Е. Д. Е. срещу решение номер 169-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. ном...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1607-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Мизия, област Враца Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-1312 от 31.10.2019 г. от Теодоси Берчев, упълномощен представител на ПП ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1606-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хасково, област Хасково В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от ОИК - Хасково с вх. номер МИ-15-1310 от 31.10.2019 г. с приложено предложение от К...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1605-МИ София, 31 октомври 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги "Дарик радио" АД В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. номер МИ-20-337 от 26.10.201...