Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1098-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет "Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кмето...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1104-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-301 от 13.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Илчо Борисов Костадинов - пълномощник на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1103-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Долни чифлик, област Варна Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-300 от 13.09.2019 г. от Красимира Анастасова - кмет на община - Долни чифлик, с искане от Валентин Стоянов Вълчев - уп...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1102-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 761-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК, назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каолиново, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1101-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-291 от 12.09.2019 г. от Людмил Георгиев Симеонов - упълномощен представител на КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО",...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1100-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ценово, област Русе Постъпило е заявление с вх. номер МИ-11-12 от 11.09.2019 г. от Мирослав Георгиев Марков - член на ОИК - Ценово, област Русе, назначен с Решение номер 824-МИ от 27 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1099-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 966-МИ от 05.09.2019 на ЦИК за определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1097-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1096-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1095-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от Централната избирателна комисия в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомв...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1094-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Исперих, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. Постъпило е писмо с вх. н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1093-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 900-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кмет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1091-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 909-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за к...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1087-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-280 от 10.09.2019 г. от кмета на община Димитровград, за промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1086-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хисаря, област Пловдив Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-63 от 10.09.2019 г. от Даниела Тодорова Пирянкова - упълномощен представител на ПП "ВМРО-БНД" в община Хисаря, за пром...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1090-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 988-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мизия, област Враца, за изборите за общински съветници и за кмет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е 1092- МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещениe в община Долни чифлик, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. Постъпило е писмо с вх. номе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1089-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 928-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, назначаване на Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, за изборите за общински съветници и за кметове н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1088-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Лом, област Монтана Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-240 от 12.09.2019 г. от Драган Цветанов - председател на ОИК - Лом, с искане за промяна в състава на ОИК - Лом, на мястот...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1085-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК Криводол, област Враца Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-74 от 12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Валентин Лазаров Кирилов - пълномощник на коалиция от партии "...