Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1767-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 1685-МИ от 13 декември 2019 г. на ЦИК относно определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии На основание чл. 57, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1777-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1776-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1775-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1774-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1773-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1772-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1771-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1770-МИ София, 25февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административно...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1769-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1768-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1667-МИ София, 11 ноември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение НОМЕР 784-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. НОМЕР МИ-15-1488/08.11.2019 г. от ОИК - Елена, об...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1765-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас Общинската избирателна комисия - Айтос, област Бургас, с писмо вх. НОМЕР ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1766-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област Постъпило е заявление в ЦИК с вх. НОМЕР МИ-15-158 от 21.02.2020 г. от Руменка Петрова Паунова за освобождаването й като секретар на ОИК - Костенец, Софийска об...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1764-МИ София, 20 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-12 от 20.02.2020 г. е постъпило писмо от Иво Захариев - организационен секретар на ПП ГЕРБ - Костенец, с ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1763-МИ София, 20 февруари 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас Общинска избирателна комисия - Бургас, с писмо вх. НОМЕР МИ-15-141 от 18...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1762-МИ София, 20 февруари 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград Общинска избирателна комисия - Разград, с писмо вх. НОМЕР МИ-15-95 от ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1761-МИ София, 18 февруари2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали Общинска избирателна комисия - Ардино, с писмо вх. номер МИ-15-114 от 10....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1760-МИ София, 18 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Центра...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1759-МИ София, 18 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-115/1/ от 17.02.2020 г. от Виктория Кирилова Станкова за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска...