Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1645-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено от електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-85...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1650-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, при недостиг на бюлетини Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1428 от 03.11.2019 г. от Общинска избирателна комисия - Д...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1643-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер С-104-6 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допит...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1644-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-110-5 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от д...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1641-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-82...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1640-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от информационния сайт Fakti.bg В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-80-1/03.11.2019 г. от С. Ц. за извършено нарушение на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1642-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения номер 103-МИ и номер 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово В Централната избирателна комисия чрез Общинска изби...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1639-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер Ж-65-6 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от до...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1638-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер С-67-5 от 03.11.2019 г. и с вх. номер С-66-5 от 03.11....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1637 -МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер Ж-68-5 от 03.11.2019 г. и вх. номер Ж-81-1 от 03.11.2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1636-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на официалната фейсбук страница на GLAS.BG В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер С-24-6 и номер С-89-2 от 03.11.2019 г. за пуб...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1635-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на сайта Blitz.bg В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер С-37-6 и номер С-71-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1634-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер Ж-27-2 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допитв...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1633-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия са постъпил сигнал с вх. номер С-18-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допит...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1632-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg В Централната избирателна комисия e постъпил сигнал с вх. номер С-19-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от до...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1631-МИ София, 3 ноември 2019 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер Ж-8-6, вх. номер Ж-9-6, вх. номер С-15-2 от 03.11.2019 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1629-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Е. Д. Е. срещу решение номер 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Полски Тръмбеш В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-1350 от 01.11.2019 г. чрез Общин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1624-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Лучка Вельова Божкова срещу решение номер 68-МИ/27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стрелча, област Пазарджик В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило опровержение чр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1628-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Н. Н. В., председател и представляващ Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова-Найденова - за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу решение номер 1132-МИ от 31 октомври 201...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1630-МИ София, 2 ноември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение номер 254-МИ от 30.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово В Централната ...