Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1894-МИ София, 25 септември 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен Общинска избирателна комисия - Венец, с писмо номер МИ-15-456 от 24.09.2020 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1893-МИ София, 25 септември 2020 г. ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и ма...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1890-МИ София, 18 септември 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора Общинска избирателна комисия - Мъглиж, с писмо номер МИ-15-442 от 10.09.2020 г. е ув...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1892-МИ София, 18 септември 2020 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Ботевград, Софийска област Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-450 от 17.09.2020 г., подписано от председателя на ОИК - Ботевград, Ирена Андреева, с приложен препис-извлечение на акт...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1891-МИ София, 18 септември 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна Общинска избирателна комисия - Аксаково, с писмо вх. номер ЧМИ-06-7 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1889-МИ София, 15 септември 2020 г. ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1888-МИ София, 9 септември 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-10-38 от 08.09.2020 г. от Общинската избирателна комисия - Момчилград, за попълване съст...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1887-МИ София, 9 септември 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хасково, област Хасково В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-39 от 09.09.2020 г. е постъпило предложение от Делян Е Добрев -упълномощен представител на политическа парти...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1886-НС София, 9 септември 2020 г. ОТНОСНО: обявяване на Лиляна Друмева Радева за народен представител в Двадесет и трети изборен район - София, в 44-то Народно събрание С писмо вх. номер НС-02-9 от 9 септември 2020 г. в ЦИК е получено Решение на Народнот...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1885 София, 8 септември 2020 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение номер 723 от 23.08.2019 г., изм. и доп. с Решение номер 1788 от 12 март 2020 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1884-МИ София, 4 септември 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-435 от 31.08.2020 г. е постъпило писмо от ОИК - Момчилград с приложено заявление от Маноел Трифонов Баръ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1880-МИ София, 1 септември 2020 г. ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1882-МИ София, 1 септември 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Бяла Слатина, област Враца В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-06-573 от 27.08.2020 г. е постъпила преписка за промени в състава на ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1883-МИ София, 1 септември 2020 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1881-МИ София, 1 септември 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Първомай, област Пловдив В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-427 от 19.08.2020 г. е постъпило заявление от Емануил Желязков Димитров за освобождаването му като член на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1879-МИ София, 25 август 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Бяла Слатина, област Враца В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-35 от 24.08.2020 г. е постъпило заявление от Стефан . . . Терзийски - упълномощен представител на ПП "ГЕРБ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1878-МИ София, 25 август 2020 г. ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в новите и частични избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1877-МИ София, 22 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" за участие в частичен избор, насрочен на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ", представлявана от Ат...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1876-МИ София, 22 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на коалиция "Движение ЗАЕДНО за промяна" за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от коалиция "Движение ЗАЕДНО за промяна", подписано от Димитър Александров...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1875-МИ София, 22 август 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция "Движение ЗАЕДНО за промяна", регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение номер 989-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК В Центр...