Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1798-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище Общинска избирателна комисия - Търговище, с писмо вх. номер МИ-27-100 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Р Е Ш Е Н И Е номер 1797-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище Общинска избирателна комисия - Търговище, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1803-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Ихтиман, Софийска област В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-06-257 от 24.04.2020 г. е постъпило предложение от Тони Петров Кацаров - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за про...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1804-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-10-19 от 16.03.2020 г. от Георги Христов Гетовски - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с искане за ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1796-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Водно, община Дулово, област Силистра Общинската избирателна комисия - Дулово, с писмо вх. номер МИ-15-2001/17.03.2020 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1795-МИ София, 24 април 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Я. Р. М. срещу решение номер 116-МИ от 10.02.2020 г. на ОИК - Вълчи дол, област Варна В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-22-82 от 11.02.2020 г. е постъпила жалба от Я. Р. М. срещу решение но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1794-МИ София, 24 април 2020 г. ОТНОСНО: жалба от НЕДЕЛЧО КОСТАДИНОВ НЕДЕЛЧЕВ - кмет на с. Мадара, община Шумен, срещу решение номер 303/10.03.2020 г. на ОИК -Шумен В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1793-МИ София, 24 април 2020 г. ОТНОСНО: жалба от КРАСИМИРА СПАСОВА МИНКОВА - кмет на с. Мараш, община Шумен, срещу решение номер 304/10.03.2020 г. на ОИК -Шумен В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-15-22...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1792-МИ София, 24 април 2020 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Септември, област Пловдив Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-251 от 14.04.2020 г. от Атанас Иванов Узунов - общински ръководител и упълномощен представител ПП ГЕРБ, за промяна в ОИ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1791-МИ София, 24 април 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пловдив, област Пловдив, В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-238 от 16.04.2020 г. от Стайко Веселинов Танев, за освобождаването му като член на ОИК ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1790 София, 10 април 2020 г. ОТНОСНО: провеждане на заседания на Централната избирателна комисия от разстояние до отмяна на извънредното положение Във връзка с пандемията от коронавирус и борбата за ограничаване на заразата и спазване на въведените изиск...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1789-МИ София, 12 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище Общинска избирателна комисия - Попово, с писмо вх. номер МИ-15-197 от 10...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е щ 1788-МИ София, 12 март 2020 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение номер 723 от 23.08.2019 г. на ЦИК, за работните групи на Централната избирателна комисия На основание з 145 от Преходните и заключителни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е щ 1787-МИ София, 12 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик Общинска избирателна комисия - Белово, с уведомление вх. номер МИ-15-201 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1784-МИ София, 10 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик Общинска избирателна комисия - Септември, с уводмление вх. номер МИ-15-196 от 09.03.2020 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1786-МИ София, 10 март 2020 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1767-МИ от 25 февруари 2020 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Допуска поправка на техни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1785-МИ София, 10 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив Общинска избирателна комисия - Първомай, с писмо номер ЧМИ-15-1 от 06.03....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1783 София, 5 март 2020 г. ОТНОСНО: одобрение на изменение на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия Постъпило е уведомително писмо от Обществения съвет към ЦИК с входящ номер ЦИК-12-9 от 05.03.2020 г., с ко...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1782-МИ София, 5 март 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ТОШАРО БИЛД" АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административнона...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1781-МИ София, 28 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...