Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1021-МИ София, 30 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен Общинска избирателна комисия - Левски, с писмо вх. номер МИ-15-342 от 25....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1018 София, 24 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-40 от 19.11.2021 г.,...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1017-ЗДОИ София, 24 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-29 от 12.06.202...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1016-МИ София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-336 от 20.11.2021 г. е пос...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1015-ПВР София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката На 14 ноември 2021 г. се произведоха избори за през...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1014-ПВР София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК, от новия избор за президент и вицепрез...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1013-ПВР/НС София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г., изм. и доп. с Решение номер 798-ПВР/НС от 25.10.2021 г. на ЦИК, относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и спец...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1012-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-ПВР/НС о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1011-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1010-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-ПВР/НС о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1007-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на Pik.bg резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. В ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1008-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: сигнали за агитация от Бойко Борисов в изборния ден Постъпили са сигнали в ЦИК с вх. номер С-18, С-21, С-29, С-30, С-31, С-32, С-36, С-37, С-38, С-39, С-40, С-41, С-42, С-44, С-45, С-46, С-50, С-51, С-59, С-60, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1005-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на Dir.bg на резултати от допитвания на общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на р...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1004-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1009-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение Гражданско движение ДНЕС В Централната избирателна комисия на електронната поща с вх. номер ПВР-23-111 от 21.11.2021 г. са постъпили молби от Марияна Йотова Христова и Ирин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1006-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на Frognews.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на новия избор за президент и вицепрезиден...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1003-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитванията до обществено мнение по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноемвр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1002-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Dnevnik.bg В Централната избирателна комисия са постъпил сигнал с вх. номер С-24 от 21.11.2021 г. за публикуване на резултати от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 998-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: сигнал за извършена агитация в изборния ден на сайта на pik.bg С вх. номер С-9 от 21.11.2021 г. от И. И. на интернет страницата на ЦИК е постъпил сигнал за агитация в изборния ден, осъществена от сайта pik.bg. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 997-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г., поправки на технически грешки в Решение номер 947-ПВР/НС от 14.11.2021 г. и Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г. на ЦИК и промени в съставите ...