Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1761-МИ София, 18 февруари2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали Общинска избирателна комисия - Ардино, с писмо вх. номер МИ-15-114 от 10....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1760-МИ София, 18 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Центра...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1759-МИ София, 18 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-115/1/ от 17.02.2020 г. от Виктория Кирилова Станкова за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1758-МИ София, 18 февруари 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали Общинска избирателна комисия - Момчилград, с писмо вх. номер МИ-...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1757-МИ София, 13 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1756-МИ София, 13 февруари 2020 г. ОТНОСНО: жалба от М. Х. М. срещу решение НОМЕР 174-МИ от 01.02.2020 г. на ОИК - Ветово, област Русе В Централната избирателна комисия с вх. НОМЕР МИ-22-101 от 10.02.2020 г. е постъпила жалба от М. Х. М. срещу решение НОМ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1754-МИ София, 13 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Априлци, област Ловеч В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. НОМЕР МИ-10-10 от 11.02.2020 г. е постъпило писмо от община Априлци с приложено предложение от Ст. Ну...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1755-МИ София, 13 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област Постъпило е заявление в ЦИК с вх. НОМЕР МИ-15-115 от 11.02.2020 г. от Снежана Ангелова Сандова за освобождаването й като председател на ОИК - Костенец, Софийс...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1753-МИ София, 11 февруари 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч Общинска избирателна комисия - Луковит, с писмо вх. номер МИ-15-108 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1749-МИ София, 11 февруари 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол Общинската избирателна комисия - Тунджа, област Ямбол, с писмо вх. номер МИ-1...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1752-МИ София, 11 февруари 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Стефан Янков Енчев срещу решение номер 149-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК - Дряново, област Габрово В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-981 от 07.02.2020 г. е постъпила жалба от Стефан Янков...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1751-МИ София, 11 февруари 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Стефан Янков Енчев срещу решение номер 150-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК - Дряново, област Габрово В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-981 от 07.02.2020 г. е постъпила жалба от Стефан Янков...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1750-МИ София, 11 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Сърница, област Пазарджик В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-8 от 06.02.2020 г. е постъпило предложение от Емин Салих Бозов - председател на Общинския съвет на ДПС - С...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1748-МИ/НС/ЕП София, 6 февруари 2020 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Опака, област Търговище, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1746-МИ София, 6 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Александър Иванов Атанасов, в качеството му на кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП "Българско национа...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1747-МИ София, 6 февруари 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Я. Р. М. срещу решение номер 114-МИ от 27.01.2020 г. на ОИК - Вълчи дол, област Варна В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-22-81 от 28.01.2020 г. е постъпила жалба от Я. Р. М. срещу решение н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1745-МИ София, 6 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Сърница, област Пазарджик В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Нешиде Неджимиева Кисьова - секретар на ОИК - Сърница, с вх. НОМЕР МИ-15-101 от 05.02.2020 г., да бъде ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е НОМЕР 1744-МИ София, 4 февруари 2020 г. ОТНОСНО: жалба от Соня Георгиева - кмет на община Добричка, гр. Добрич, срещу решение НОМЕР 197-МИ/29.012020 г. на ОИК -Добричка В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. НОМЕР МИ-06-...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1743-МИ София, 4 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Априлци, област Ловеч Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-94 от 03.02.2020 г. от Снежина Димитрова Стоянова, председател на ОИК - Априлци, област Ловеч, назначена с Решение номер 909-МИ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1742-МИ София, 4 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хитрино, област Шумен В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-49 от 22.01.2020 г. е постъпило заявление от Ганчо Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК...