Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 189-ЕП София, 19 април 2019 г. ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция "БСП за България" с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпило е предложение от коалиция "БСП за Българ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 188-ЕП София, 19 април 2019 г. ОТНОСНО: възлагане на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република Бъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 184 София, 19 април 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якоруда, област Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 185-ЕП София, 19 април 2019 г. ОТНОСНО: заличаване регистрация на инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. Централната избирате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 182-ЕП София, 18 април 2019 г. ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването в избори...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 181-ПВР/НС/НР София, 18 април 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в сграда на община Белово, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален рефе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 180-ЕП София, 18 април 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 47-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район - София, за изборите за членове на Европейския парламент от Ре...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 179 София, 18 април 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Раднево, област Стара Загора, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., изборни книжа и материали от изборите за членове на Европ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 178-ЕП София, 18 април 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Седемнадесети район - Пловдивски Постъпило е предложение по електронната поща на ЦИК с вх. номер ЕП-10-26 от 11.04.2019 г. от Магдалена Ламбова Ташева - упълномощен представител на коалици...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 175 София, 17 април 2019 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избират...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 177-ЕП София, 17 април 2019 г. ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция "Коалиция за България" с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпило е предложение от коалиция "Коалиция...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 174-ЕП София, 17 април 2019 г. ОТНОСНО: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания "на изхода" в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на изборите з...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 176-ЕП София, 17 април 2019 г. ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатска листа на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпило е предложение от партия БЪЛГАР...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 173-ЕП София, 17 април 2019 г. ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 206,...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 169-ЕП София, 16 април 2019 г. ОТНОСНО: преброяване на предпочитанията (преференциите) при гласуване с хартиените бюлетини при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 и 48, чл. 215,...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 170-ЕП София, 16 април 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 21 и чл. 372 от Изборн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 171-ЕП София, 16 април 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за членове ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 172-EП София, 16 април 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за членове...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 168-ЕП София, 15 април 2019 г. ОТНОСНО: отказ за регистрация на инициативен комитет за издигане на Иван Дойчев Станчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. Постъпило е заявление за рег...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 167-ЕП София, 15 април 2019 г. ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 151-ЕП от 11 април 2019 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район - Хасковски, за изборите за членове на Европейския парламен...