Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 517 София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Чипровци, област Монтана, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 516-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Варна, район "Приморски", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Пос...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 515-ЕП/МИ София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Аксаково, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 20...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 514-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Вълчедръм, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. Постъпил...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 513-НС/ПВР/НР/ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Аврен, община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезид...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 512-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Вършец, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 511-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Бойчиновци, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. П...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 510-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Варна, район Одесос, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпил...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 509-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Симеоновград, област Хасково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 508-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга "ИКОНОМЕДИЯ" АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комис...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 507-ЕП София, 2 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Волен Николов Сидеров, представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", за нарушения на изискванията на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 506-ЕП София, 26 юни 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга "СТУДИО МИЛДИ" ЕООД, собственик на сайта www.rusemedia.com, за нарушение на изискването на чл. 180 от Изборния кодекс Централната избирателна коми...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 505-ЕП/НС София, 25 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 504-ЕП София, 25 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писм...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 503-ЕП София, 25 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейс...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 502-НР/НС/ЕП София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 463-НР/НС/ЕП от 4 юни 2019 г. на Централната избирателна комисия Постъпило е писмо с вх. номер ЕП-06-1491 от 20.06.2019 г. от Божидар Борисов - кмет на община Две могили, област Русе, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 501-НС София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Смиляна Николова Нитова-Кръстева за народен представител от Двадесет и девети изборен район - Хасковски С писмо вх. номер НС-02-12 от 21 юни 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 21 юн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 500-НС София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София С писмо вх. номер НС-02-12 от 21 юни 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 21 юни 2019 г., с кое...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 499-ЕП София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Долна Митрополия, област Плевен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 498-ЕП София, 24 юни 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в район "Южен", община Пловдив, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република Б...