Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1817-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Чупрене, област Видин В Централната избирателна комисия е постъпила молба по електронната поща с вх. номер МИ-15-327 от 26.05.2020 г. от Любослава Венелинова Йорданова за освобождаването й ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1816-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Берковица В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-26 от 20.05.2020 г. е постъпило заявление от Гроздан Георгиев Генов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1815-МИ София, 28 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково Постъпило е предложение до Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-11-8 от 27.05.2020 г. от Койчо Вълчев, упълномощен представител на коалиция "БСП за Бъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1814 София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: приемане на пътна карта за експериментално дистанционно електронно гласуване На основание параграф 145, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1811-МИ София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за час...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер-1813 София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: създаване на постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване На основание параграф 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1812-МИ София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пловдив В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-276 от 28.04.2020 г. е постъпило предложение от Иван Борисов Тотев - областен координатор на ПП "ГЕРБ" - Пловдив, за назначаване ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1809-МИ София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Айтос, област Бургас Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-22 от 13.05.2020 г. от Димитър Бойчев Петров - областен координатор ПП ГЕРБ - Бургас, за промяна в ОИК - Айтос. Предлага се на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1810-МИ София, 21 май 2020 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1792-МИ от 24 април 2020 г. на ЦИК В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. номер МИ-15-316 от 18.05.2020 г. от ОИК - Септемвр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1806-МИ София, 14 май 2020 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1802-МИ от 5 май 2020 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Допуска поправка на техническа гр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1808-МИ София, 14 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил Общинска избирателна комисия - Сапарева баня, с писмо вх. номер МИ-...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1807-МИ София, 14 май 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково Постъпило е предложение в Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-297 от 07.05.2020 г. от Иван Желязков Караиванов - упълномощен представител от Коали...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1805-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Бяла, област Русе Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-239 от 23.04.2020 г. от Николай Косев Стефанов - пълномощник на Коалиция "БСП за България", за промяна в ОИК - Бяла. Предлага се н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1802-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище Общинска избирателна комисия - Провадия, с писмо вх. номер МИ-15-274 от 27...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1801-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище Общинска избирателна комисия - Попово, с писмо вх. номер МИ-15-275 от 27.04....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1800-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен Общинска избирателна комисия - Плевен, с писмо вх. номер МИ-15-225/17.03.2020 г....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1799-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стрелча, област Пазарджик Общинска избирателна комисия - Стрелча, с уведомление вх. номер МИ-15-1718 от 27.12.2019 г. е...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1798-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище Общинска избирателна комисия - Търговище, с писмо вх. номер МИ-27-100 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Р Е Ш Е Н И Е номер 1797-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище Общинска избирателна комисия - Търговище, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1803-МИ София, 5 май 2020 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Ихтиман, Софийска област В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-06-257 от 24.04.2020 г. е постъпило предложение от Тони Петров Кацаров - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за про...