Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 536-ЕП София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ветово, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 540-НС/ПВР/НР/ЕП София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ветрино, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 529-МИ/НР София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК - Костинброд, област Софийска Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-106 от 05.07.2019 г. от председателя и секретаря на ОИК - Костинброд, с което се изпраща за разглеждане п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 535-ЕП/НС София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Нови пазар, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България - през 20...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 534-ЕП София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Рила, област Кюстендил, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България - през 2014 г....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 533-ЕП София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Козлодуй, област Враца, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 532-ЕП София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 518-ЕП от 4 юли 2019 г. относно искане за отваряне на запечатани помещения в община Варна, район "Младост, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за чле...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 531-ЕП/НС София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Долни чифлик, община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 530-ЕП София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Поморие, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 528-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в район "Владислав Варненчик", област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 527-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Белослав, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. Постъпило е...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 526-ЕП/НС София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Девня, община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за членове на Европейския парла...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 525 София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Вълчи дол, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите з...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 524-ЕП/НС София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в район Аспарухово, община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и изборите за членове на Европейския парл...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 523-ЕП/НС София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Дългопол, област Варна в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и от избор...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 522-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Лом, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 521-ЕП/НР/ПВР София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Петрич, област Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 520-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Провадия, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 519 София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Никола Козлево, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от избори за народни представители през 2017 г., избори за президент и вицепрезидент на репу...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 518-ЕП София, 4 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Варна, район "Младост, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г. По...