Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1867-МИ София, 12 август 2020 г. ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в нови и частични избори На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 133, ал...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1864-МИ София, 12 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", подписано о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1863-МИ София, 12 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", подписано от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1866-МИ София, 12 август 2020 г. ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за гласуване в нови и частични избори за кмет на община и за кмет на кметство На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19, чл. 208, чл. 464 и чл. 468 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1865-МИ София, 12 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия "ГЕРБ" за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия "ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ партията, заведено под номер...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1862-МИ София, 12 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия "Обединена Социалдемокрация" за участие в нови избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия "Обединена Социалдемокрация", подписано от Венцислав Петров Димитров, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1861-МИ София, 12 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия "Обединена Социалдемокрация" за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия "Обединена Социалдемокрация", подписано от Венцислав Петров Димитр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1859-МИ София, 10 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г Постъпило е заявление от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Корнелия Петрова Нинова - представляващ ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1858-МИ София, 10 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Корнелия Петрова Нинова - представляващ коа...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1857-МИ София, 10 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия "Движение за права и свободи" за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия "Движение за права и свободи", подписано от председателя на парт...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1856-МИ София, 10 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия "Движение за права и свободи" за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия "Движение за права и свободи", подписано от председателя на партията...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1860-МИ София, 10 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия "ГЕРБ" за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия "ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ партията, заведено под номер 3 о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1854-МИ София, 6 август 2020 г. ОТНОСНО: допускане на партия "Движение Гергьовден" за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г. Постъпило е заявление от партия "Движение Гергьовден", подписано от Надя Асенова Ангелова, упълномощена о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1855-МИ София, 6 август 2020 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1853-МИ София, 4 август 2020 г. ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1852-МИ София, 30 юли 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Севлиево, област Габрово В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-34 от 30.07.2020 г. е постъпило предложение от Веселин Марешки - председател и представляващ ПП "ВОЛЯ" за назнач...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1851-МИ София, 30 юли 2020 г. ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235, чл. 236, чл. 463 и чл. 465 от Изборния кодекс Центра...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1850-МИ София, 30 юли 2020 г. ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, чл. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1847-МИ София, 28 юли 2020 г. ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за нови и частични избори за кметове На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 88, ал. 1, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, чл. 463, чл...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1849-МИ София, 28 юли 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Севлиево, област Габрово Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-409 от 27.07.2020 г. от Мария Михайлова Башева-Венкова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК - Севлиево, об...