ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:11:01 23-11-2021
TE2209IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1015-ПВР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1015-ПВР
София, 23 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката

На 14 ноември 2021 г. се произведоха избори за президент и вицепрезидент на републиката, в които от общия брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 6 691 150 избиратели, гласуваха 2 687 307 избиратели според положените в избирателните списъци подписи.
С Решение номер 956-ПВР от 16 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията на базата данни от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 57, ал. 1, чл. 311, ал. 1, т. 3 и т. 4 и чл. 342, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, с Решение номер 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г., за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката. Като констатира, че в произведените на 14 ноември 2021 г. избори няма избран президент и вицепрезидент на републиката по смисъла на чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия определи първите двама кандидати по кандидатски листи, получили най-много гласове, обяви имената на кандидатите, които да участват в нов избор, съгласно чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 94 от Конституцията на Република България и обяви датата за произвеждане на новия избор - 21 ноември 2021 г.
На основание чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България и Решение номер 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. на Централната избирателна комисия на 21 ноември 2021 г. се произведе нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, в който гласуваха 2 310 903 избиратели според положените в избирателните списъци подписи.
С Решение номер 1014-ПВР от 23 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията на базата данни от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 93 и чл. 94 от Конституцията на Република България, чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 311, ал. 1, т. 5 и чл. 344 от Изборния кодекс и Решение номер 956-ПВР от 16 ноември 2021 г., Решение номер 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. и Решение номер 1014-ПВР от 23 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. ОБЯВЯВА резултатите по кандидатски листи за всички кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г., по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

номер 1 Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев, Инициативен комитет - 5394 действителни гласове

номер 2 Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО - 8213 действителни гласове

номер 3 Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов, Инициативен комитет - 12 644 действителни гласове

номер 4 Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев, ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - 8568 действителни гласове

номер 5 Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева, ВЪЗРАЖДАНЕ - 104 832 действителни гласове

номер 6 Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, Инициативен комитет - 1 322 385 действителни гласове

номер 7 Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова, НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - 12 323 действителни гласове

номер 8 Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска, БСДД - Български Съюз за Директна Демокрация - 5518 действителни гласове

номер 9 Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова, Инициативен комитет - 6315 действителни гласове

номер 10 Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА - 7235 действителни гласове

номер 11 Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева, АТАКА - 14 792 действителни гласове

номер 12 Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка, Инициативен комитет - 6798 действителни гласове

номер 13 Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев, ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ - 6154 действителни гласове

номер 14 Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски, ПП ГЛАС НАРОДЕН - 13 972 действителни гласове

номер 15 Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева, Инициативен комитет - 610 862 действителни гласове

номер 16 Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева, Инициативен комитет - 21 733 действителни гласове

номер 17 Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова, Движение за права и свободи - ДПС - 309 681 действителни гласове

номер 18 Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов, Инициативен комитет - 7706 действителни гласове

номер 19 Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе, Инициативен комитет - 98 488 действителни гласове

номер 20 Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов, ПП ПРАВОТО - 4666 действителни гласове

номер 21 Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 13 376 действителни гласове

номер 22 Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков, БНО - 2958 действителни гласове

номер 23 Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова, ВОЛЯ - 10 536 действителни гласове
"Не подкрепям никого" - 60 786 действителни гласове

2. ОБЯВЯВА окончателните резултати от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, произведен на 21 ноември 2021 г., както следва:
Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, Инициативен комитет - 1 539 650 действителни гласове
Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева, Инициативен комитет - 733 791 действителни гласове
"Не подкрепям никого" - 34 169 действителни гласове.

3. ОБЯВЯВА за избран за президент на Република България Румен Георгиев Радев.
4. ОБЯВЯВА за избрана за вицепрезидент на Република България Илияна Малинова Йотова.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:


Димитър Димитров
Емил Войнов


Росица Матева
Цветозар Томов


Ч Л Е Н О В Е:


Георги Баханов
Гергана Стоянова


Ерхан Чаушев
Елка Стоянова


Йорданка Ганчева
Красимир Ципов


Любомир Георгиев
Силвия Стойчева


Цветанка Георгиева


КН/ЛТ
/ТЕ/