ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:09:31 23-11-2021
TE2207IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1014-ПВР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1014-ПВР
София, 23 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК, от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, произведен на 21 ноември 2021 г., и анализа на разликите

В резултат на повторното въвеждане на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК, от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, произведен на 21 ноември 2021 г., анализа на несъответствията и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 346, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Централната избирателна комисия одобрява анализа на несъответствията, който е приложение към решението, и окончателните числови данни от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, и актуализира базата данни на резултатите от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, произведен на 21 ноември 2021 г. и публикува актуализираните числови данни от протоколите на СИК и РИК на интернет страницата на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКН/ЛТ
/ТЕ/