ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 10:20:01 22-11-2021
TE1018IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1012-ПВР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1012-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение номер 1010-ПВР от 21 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение номер 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021 г., Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г., Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение номер 993-ПВР от 21.11.2021 г., Решение номер 994-ПВР от 21.11.2021 г, Решение номер 999-ПВР от 21.11.2021 г. и Решение номер 1010-ПВР от 21.11.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия с вх. номер ПВР-04-1-44/55/21.11.2021 г. г. и ПВР-04-1-44/56/21.11.2021 г., са постъпили предложения от Министерството на външните работи.
След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Изменя Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021 г., Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г., Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение номер 993-ПВР от 21.11.2021 г., Решение номер 994-ПВР от 21.11.2021 г, Решение номер 999-ПВР от 21.11.2021 г. и Решение номер 1010-ПВР от 21.11.2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:
Освобождава Йорданка Симеонова Йорданова като СЕКРЕТАР в СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж,
Назначава Мария Динкова Тюркеджиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР в СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж .
Освобождава Анна Кръстева Коларова като СЕКРЕТАР в СИК номер 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия,
Назначава Валерия Емилова Каменова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР в СИК номер 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия.
Освобождава Велимира Рангелова Рангелова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Таня Тончева Тонева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Освобождава Галина Миткова Домусчиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Любомира Сашева Цветанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Освобождава Цветелина Колева Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Антон Иванов Русинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Освобождава Галина Маркова Рангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Кремена Йорданова Русева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕС/ЕЛ


/ТЕ/