ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:42:01 21-11-2021
TE2140IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1011-ПВР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1011-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Обявява края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на територията на страната на 21 ноември 2021 г. в 21.00 ч.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКН/ЕЛ

/ТЕ/