ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:31:01 21-11-2021
TE2129IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1010-ПВР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1010-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-ПВР/НС от 01.11.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение номер 999-ПВР/НС от 21 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение номер 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г., Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение номер 993-ПВР от 21.11.2021 г, Решение номер 994-ПВР от 21.11.2021 г, Решение номер 999-ПВР от 21.11.2021 г на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия с вх. номер ПВРНС-04-1-39/21.11.2021 г., ПВРНС-04-1-40/21.11.2021 г., ПВР-04-1-44/47/21.11.2021 г., ПВР-04-1-44/48/21.11.2021 г., ПВР-04-1-44/49/21.11.2021 г., ПВР-04-1-44/50/21.11.2021 г., ПВР-04-1-44/51/21.11.2021 г., ПВР-04-1-44/52/21.11.2021 г., ПВР-04-1-44/53/21.11.2021 г. и ПВР-04-1-44/54/21.11.2021 г., са постъпили предложения от Министерството на външните работи.
След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Изменя Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение номер 993-ПВР от 21.11.2021 г, Решение номер 994-ПВР от 21.11.2021 г и Решение номер 999-ПВР от 21.11.2021 г на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:
Освобождава Мая Ваньова Пенева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300056, Германия ФР, Аугсбург
Назначава Милена Борисова Мутина с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300056, Германия ФР, Аугсбург
Освобождава Александър Петров Мавродиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300261, Италия, Милано (Българско училище 2)
Освобождава Станислав Иванов Джамбазов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1
Освобождава Десислава Николова Пенева с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1
Назначава Десислава Николова Пенева с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1
Освобождава Стойко Николаев Стоев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1
Назначава Николай Бенчев Йочколовски с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1
Освобождава Цветина Иванова Пенева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт
Назначава Даниела Петрова Сапунджиева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт
Освобождава Юнзиле Хасанова Мемиш, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200722, Франция, Ница
Назначава Ася Василева Методиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200722, Франция, Ница
Освобождава Маргарита Николаева Добрев, ЕГН Е, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320100005, Австралия, Пърт
Назначава Димитър Станчев Станев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320100005, Австралия, Пърт
Освобождава Галина Йовчева Танчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200187, Испания, Аранда де Дуеро
Освобождава Анита Стефанова Кирилова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200187, Испания, Аранда де Дуеро
Назначава Анита Стефанова Кирилова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200187, Испания, Аранда де Дуеро
Назначава Атанаска Стилиянова Йорданова с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200187, Испания, Аранда де Дуеро
Освобождава Калинка Тодорова Карлоу, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика
Назначава Мария Александрова Чакърова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика
Освобождава Мария Александрова Чакърова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика
Назначава Румяна Руменова Павлова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика
Назначава Маргарита Манилова Райков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1
Освобождава Павела Данаилов Данаилов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200720, Франция, Монпелие
Назначава Иван Данаилов Данаилов с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200720, Франция, Монпелие
Освобождава Михаил Михайлов Минков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)
Назначава Михаил Михайлов Минков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)
Освобождава Зоя Георгиева Несторова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)
Назначава, Зоя Георгиева Несторова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛна СИК номер 324300412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)
Назначава Красимир Димитров Димитров, като ЧЛЕН на СИК номер 321300125, Германия ФР, Хайделберг
Освобождава Даниел Славчев Димитров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1
Назначава Даниел Славчев Димитров, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1
Освобождава Вера Симеонова Симова - ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1
Назначава Вера Симеонова Симова ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300485,Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,Чатъм 1
Назначава Ганка Аврамова Владимирова ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200222, Испания, Мурсия
Назначава Тереза Стефанова Азманова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200222, Испания, Мурсия
Освобождава Елена Борисова Борисова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900335, Нидерландия, Маастрихт
Освобождава Веселин Стефанов Бояджиев, ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК номер 323900335, Нидерландия, Маастрихт
Назначава Веселин Стефанов Бояджиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900335, Нидерландия, Маастрихт
Назначава Борислав Найденов Найденов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900335, Нидерландия, Маастрихт
Освобождава Галя Боянова Евтимова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан
Назначава Милена Тодорова Дачева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан
Освобождава Стефани Павлова Маринова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер322500290, Канада, Торонто (Генерално консулство 1)
Назначава Елена Атанасова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер322500290, Канада, Торонто (Генерално консулство 1)
Освобождава Яна Красимирова Пенкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер323900323, Нидерландия, Айндховен
Назначава Диана Тодорова Ангелова като СЕКРЕТАР на СИК номер323900323, Нидерландия, Айндховен
Освобождава Галина Петкова Русева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500280, Канада, Вон
Освобождава Галина Николаева Банчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500280, Канада, Вон
Назначава Галина Николаева Банчева, ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500280, Канада, Вон
Назначава Стела Стоянова Пашова, ЕГН ... като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500280, Канада, Вон
Освобождава Стела Стоянова Пашова ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК номер 322500280, Канада, Вон
Назначава Надин Л. Иванова, ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК номер 322500280, Канада, Вон
Освобождава Галя Руменова Лазарова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер321300111, Германия ФР, Папенбур
Назначава Радостина Димитрова Михалева, ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер321300111, Германия ФР, Папенбур
Освобождава Сузана Малинова Башева ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322700299, Кипър, Пафос
Назначава Светлана Янкова Владимирова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322700299, Кипър, Пафос
Освобождава Ралица Николаева Влашкалиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321500137, Гърция, Атина (Посолство 2)
Назначава Мими Иванова Ничева с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер, 321500137, Гърция, Атина (Посолство 2)
Освобождава Валентин Иванов Киряков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321500138, Гърция, Атина - Серафио 1
Назначава Екатерина Асенова Благоева, ЕГН ..., като като СЕКРЕТАР на СИК номер 321500138, Гърция, Атина - Серафио 1
Освобождава Янислава Стоянова Стоева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321500139, Гърция, Атина - Серафио 2
Назначава Юрий Бориславов Добрев, ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321500139, Гърция, Атина - Серафио 2
Назначава Таня Ангелова Урдова с ЕГН ..., като като СЕКРЕТАР на СИК номер 321500151, Гърция, остров Крит, Йерапетра
Освобождава Веселина Симеонова Пънкина, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321500152, Гърция, остров Крит, Мирес
Назначава Мария Филчева Спиридаки, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321500152, Гърция, остров Крит, Мирес
Освобождава Даниела Добринова Христова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321500152, Гърция, остров Крит, Мирес
Назначава Нено Георгиев Ненов с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321500152, Гърция, остров Крит, Мирес
Освобождава Невяна Константинова Тодорова , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321500143, Гърция, Кавала
Назначава Мария Костадинова Папанастасиу, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321500143, Гърция, Кавала
Освобождава Мария Невинова Желева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)
Освобождава Севдалин Веселинов Атанасов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)
Назначава Севдалин Веселинов Атанасов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)
Освобождава Нели Калоянова Георгиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)
Назначава Венцислава Лазарова Иванова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАРна СИК номер 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)
Назначава Борислав Петьов Кърджев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)
Освобождава Йоанна Минчева Романова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 321300120, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1)
Назначава Елица Речкова Здравкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300120, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1)
Освобождава Генчо Георгиев Стоименов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК 321300123, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4)
Назначава Николай Николаев Гочев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300123, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4)
Освобождава Мариана Павлова Павлова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 326500732, Чехия, Прага
Назначава Димитрина Рахнева Маринова-Антонова, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК 326500732, Чехия, Прага
Освобождава Антон Валериев Канев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 326500732, Чехия, Прага
Назначава Александър Георгиев Владимиров с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 326500732, Чехия, Прага
Освобождава Таня Тончева Тонева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Велимира Рангелова Рангелова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Освобождава Любомира Сашева Цветанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Галина Миткова Домусчиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Освобождава Антон Иванов Русинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Цветелина Колева Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Освобождава Кремена Йорданова Русева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Назначава Галина Маркова Рангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто
Освобождава Гергана Георгиева Гергинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм
Назначава Владислав Венциславов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм
Освобождава Илияна Иванова Щрангалис, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 321300089, Германия ФР, Лайпциг 2
Назначава Николаева Тодорова с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300089, Германия ФР, Лайпциг 2
Освобождава Домна Петровна Цел, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 323700317, Молдова, Твардица
Назначава София Петровна Димова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323700317, Молдова, Твардица
Назначава Красен Николаев Николов с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300050, Германия ФР, Берлин 2 (Посолство)
Освобождава, Никол Пламенова Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)
Назначава Маргарита Николаева Коцева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)
Освобождава Тодорка Димитрова Стоянова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300061, Германия ФР, Бремерхафен
Назначава Никол Петрова Петрова с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300061, Германия ФР, Бремерхафен
Освобождава Виолета Христова Гатева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300054, Германия ФР, Берлин 6
Назначава Виолета Христова Гатева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300054, Германия ФР, Берлин 6
Освобождава Кирил Кирилов Димов като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1
Назначава Андриян Андриянов Андреев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1
Освобождава Жана Иванова Кънчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1
Освобождава Димитрина Христова Гачева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1
Назначава Димитрина Христова Гачева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1
Освобождава Димитрина Христова Гачева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1
Назначава Георги Николов Синоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1
Освобождава Младен Панчев Панов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК 321300086, Германия ФР, Кьолн 1
Назначава Венелин Станчев Арнаудов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300086, Германия ФР, Кьолн 1
Освобождава Теодора Илиева Илиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 321300086, Германия ФР, Кьолн 1
Назначава Таня Руменова Кънчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 321300086, Германия ФР, Кьолн 1
Назначава Александър Делянов Кисьов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК 326200711, Франция, Париж (Посолство 1)
Освобождава Атанас Йорданов Аврамов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 326200712, Франция, Париж (Посолство 2)
Назначава Симеон Гришев Симеонов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 326200712, Франция, Париж (Посолство 2)
Освобождава Елица Петрова Гъдева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 326200712, Франция, Париж (Посолство 2)
Назначава Цветелина Петкова Янева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 326200712, Франция, Париж (Посолство 2)
Освобождава Дарина Христова Сарафова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 326200712, Франция, Париж (Посолство 2)
Назначава Стефан Енчев Димитров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 326200712, Франция, Париж (Посолство 2)
Освобождава Мария Николаева Топалова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Норбъри
Назначава Стефан Йорданов Вълчецов ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Норбъри
Освобождава Светла Генчова Гайдаров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Норбъри
Назначава Ренета Кирилова Радева с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Норбъри
Освобождава Аделина Младенова Младенова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Норбъри
Назначава Силвия Тодорова Гелина с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Норбъри
Освобождава Марина Василева Чолакова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600161, Дания, Копенхаген (Посолство)
Назначава Марина Василева Чолакова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600162, Дания, Норебро
Освобождава Ивелина Илиянова Хинкова - Иванова, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1
Назначава Даниел Делчев Анастасов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1
Освобождава Павел Атанасов Шаралиев, ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)
Освобождава Стоян Божков Иванов, ЕГН ..., като член на СИК номер 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)
Назначава Елизабет Благовест Стефанова с ЕГН ..., като член на СИК номер 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)
Освобождава Бистра Игнатова Игнатова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 322700295, Кипър, Дали
Назначава Здравка Димитрова Борисова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 322700295, Кипър, Дали
Назначава Илиян Тодоров Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 321300076, Германия ФР, Ерфурт 1
Освобождава Николай Георгиев Янев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд
Назначава Николай Георгиев Янев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320200009, Австрия, Виена (Посолство)
Освобождава Ракип Вейсал Сюлейман, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер321000032, Белгия, Антверпен 1
Назначава Руска Николова Дончевска, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номерномер321000032, Белгия, Антверпен 1
Освобождава Баадин Ирфанов Юсеинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер321000032, Белгия, Антверпен 1
Назначава Йорданка Димова Георгиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер321000032, Белгия, Антверпен 1
Назначава Деница Христова Ганчева ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер321000037, Белгия, Брюксел - Етербек
Освобождава Атанас Руменов Димитров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС
Назначава Бисер Светлинов Алеков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИКномер 321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС
Назначава Добромир Василев Василев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер323300308, Люксембург, Люксембург
Освобождава Дарина Петкова Иванова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер322500291, Канада, Торонто (Генерално консулство 2)
Назначава Татяна Костова Лефтерова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер322500291, Канада, Торонто (Генерално консулство 2)
Освобождава Асен Стоянов Ангелов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер321300073, Германия ФР, Дуисбург 2
Назначава Сийка Милорова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИКномер 321300073, Германия ФР, Дуисбург 2
Освобождава Долорес Тодорова Мавродиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер322300262, Италия, Милано (Генерално консулство)
Освобождава Емине Ахмедова Джълъзова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2
Назначава Антония Кирилова Кидерова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2
Освобождава Виктор Бисеров Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша
Назначава Иван Галинов Казаков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша
Освобождава Емил Николов Емилов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800697, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1
Назначава Христина Смиленова Лозова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800697, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1
Освобождава Никола Ивайлов Йорданов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320200009, Австрия, Виена (Посолство)
Назначава Ваня Андонова Илиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320200009, Австрия, Виена (Посолство)
Освобождава Мила Маринова Темнялова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)
Назначава Бойко Бориславов Хаджийски, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)
Освобождава Венелин Алеков Асенов като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу
Назначава Красимира Михнева Баева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу
Освобождава Венета Йорданова Милчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу
Назначава Стефка Павлова Курбанова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу
Освобождава Никола Станимиров Вълчев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900339, Нидерландия, Утрехт
Назначава Анета Иванова Манасиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900339, Нидерландия, Утрехт
Освобождава Десислава Недялкова Гочева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900339, Нидерландия, Утрехт
Назначава Синан Кямилов Мехмедов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900339, Нидерландия, Утрехт
Освобождава Синан Кямилов Мехмедов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900339, Нидерландия, Утрехт
Назначава Нихат Керимов Юсеинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900339, Нидерландия, Утрехт
Освобождава Стефан Петков Василев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900324, Нидерландия, Амстердам 1
Назначава Камелия Любомирова Стефанова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900324, Нидерландия, Амстердам 1
Освобождава Юзел Юналов Мустафов, ЕГН Е, като ЧЛЕН на СИК номер 323900324, Нидерландия, Амстердам 1
Назначава Стоян Йосифов Костов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900324, Нидерландия, Амстердам 1
Освобождава Кина Димитрова Сиромахова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300488, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Честър
Назначава Емил Димитров Митрев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300488, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Честър
Освобождава Вилислава Галинова Петрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон Палмърс Грийн 3
Назначава Анна Пеева Саид, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3)
Освобождава Михаил Георгиев Гълъбов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320100004, Австралия, Мелбърн
Назначава Крист Стефанов Керкенеков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320100004, Австралия, Мелбърн
Освобождава Гюлер Хикмет Зюрап, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800637, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2
Назначава Галина Асенова Ангелова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800637, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2
*
Освобождава Елена Тодорова Кацарова, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1),
Освобождава Петко Николаев Русчев, като ЧЛЕН на СИК номер 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)
Назначава Петко Николаев Русчев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)
Освобождава Елена Иванова Димитрова като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2
Назначава Тошка Тонева Гейджър, ЕГН ... като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2
Освобождава Венелин Алеков Асенов като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу
Назначава Красимира Михнева Баева, ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу
Освобождава Ганка Гочева Минчева като ЧЛЕН на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу

Назначава Калина Христова Рудевски, ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу.
Освобождава Венета Йорданова Милчева като ЧЛЕН на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу
Назначава Стефка Павлова Курбанова, ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК номер 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу .
Назначава Любляна Димитрова Христова, ЕГН ... като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 3)
Освобождава Мирослав Мирославов Кирилов като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм
Назначава Явор Петров Петров, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм.
Освобождава Мария Димитрова Градинарова като ЧЛЕН на СИК номер 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг,
Назначава Симеон Илиев Сотиров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг.
Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕС/ЕЛ
/ТЕ/