ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:50:31 02-03-2021
IS1850IR.040
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2158-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2158-НС
София, 2 март 2021 г.

ОТНОСНО: одобряване на Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г., подписано от генералния директор на БНР и упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители

На основание чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА Споразумение от 1 март 2021 г. за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г., подписано от генералния директор на БНР и упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Копие от Споразумението да се изпрати на Сметната палата.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Андреев


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ТЦ/МБ

/ИС/