ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:45:31 10-08-2020
MM1744IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1858-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1858-МИ
София, 10 август 2020 г.


ОТНОСНО: допускане на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.


Постъпило е заявление от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Корнелия Петрова Нинова - представляващ коалицията, заведено под номер 1 на 7 август 2020 г. в регистъра на коалициите за участие в новите избори за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас и за кмет на кметство Водно, община Дулово, област Силистра, насрочени на 27 септември 2020 г.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия "Българска социалистическа партия", издадено на 03.08.2020 г. от СГС, Vт-8 състав, по ф.д. номер 1969/1990 г.
2. Удостоверение номер 48-00-329 от 06.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.
3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия "Комунистическа партия на България", издадено на 31.07.2020 г. от СГС, Vт-8 състав, по ф.д. номер 902/1997 г.
4. Удостоверение номер 48-00-325 от 06.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.
5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия "Нова зора", издадено на 03.08.2020 г. от СГС, Vт-8 състав, по ф.д. номер 15936/1993 г.
6. Удостоверение номер 48-00-328 от 06.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.
7. Удостоверение за актуално правно състояние на партия "Политически клуб "Екогласност", издадено на 06.08.2020 г. от СГС, Vт-8 състав, по ф.д. номер 2471/1990 г.
8. Удостоверение номер 48-00-326 от 06.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.
9. Удостоверение за актуално правно състояние на партия "Политически клуб "Тракия", издадено на 31.07.2020 г. от СГС, Vт-7 състав, по ф.д. номер 886/2001 г.
10. Удостоверение номер 48-00-327 от 06.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.
11. Пълномощно в полза на Аглика Стефчева Виденова.
Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение номер 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс и Решение номер 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква "а", чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ДОПУСКА коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в новите избори за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас и за кмет на кметство Водно, община Дулово, област Силистра, насрочени на 27 септември 2020 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Стефанова
СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаСД/МБ

/ММ/