ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:56:01 21-05-2020
IS1755IR.029
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1811-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1811-МИ
София, 21 май 2020 г.


ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г.На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г., съгласно приложението.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/МБ

/ИС/