ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:07:31 14-11-2019
PP1303IR.011
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1682-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1682-НС
София, 14 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район - Благоевградски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. номер НС-02-23 от 13 ноември 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 13 ноември 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Атанас Славчев Стоянов като народен представител от Първи изборен район - Благоевградски, издигнат от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Атанас Славчев Стоянов. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" е Стоян Радков Божинов.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА Стоян Радков Божинов с ЕГН . . . за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" от Първи изборен район - Благоевградски.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/ЛТ

/ПП/