ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:06:01 11-11-2019
RM1802IR.022
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1669-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1669-МИ
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Павел Христов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ - Варна, за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация на 27.10.2019 г. от БТВ "МЕДИА ГРУП" ЕАД

Постъпил е сигнал по електронната поща с вх. номер МИ-10-257 от 30.10.2019 г. от Павел Христов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ - Варна, за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация в изборния ден от БТВ "МЕДИА ГРУП" ЕАД. А с вх. номер МИ-15-348 от 04.11.2019 г. по административната преписка от Съвета за електронни медии е постъпил запис от програмата на доставчика на медийни услуги БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД.
В сигнала се твърди за нарушение на чл. 182, ал. 4 ИК от телевизия bTV чрез репортаж със заглавие "Гаф след гаф, част от обзорно предаване "МЕСТНИТЕ 2019", излъчено на 27.10.2019 г., тъй като се дискредитирал инфраструктурният обект на бул. "Васил Левски" в гр. Варна и по този начин се правели внушения срещу управлението на общината, чийто кмет е кандидат в провеждащите се местни избори. Прилага се текстова разпечатка на репортажа от интернет страницата на телевизия bTV със заглавие "Варненският "Васил Левски": Булевард за пример или провал за милиони".
Иска се след извършена проверка в случай че се установят нарушения, да се предприемат необходимите действия от Централната избирателна комисия по компетентност.
Сигналът е неоснователен.
Видно от административната преписка - репортаж със заставка "Гаф след гаф" като част от обзорно информационно предаване "МЕСТНИТЕ 2019 ОТНОВО ТИ МЕСТИШ" на телевизия bTV, е излъчен на 27.10.2019 г. от 16.26 до 16.31 ч. Този телевизионен репортаж не съдържа негативни квалификации и призиви за подкрепа или неподкрепа на конкретни поименно посочени кандидати, поради което няма нарушение на чл. 182, ал. 4 във връзка с параграф 1, т. 17 от ДР на ИК. В телевизионния репортаж се представя състояние на значим социално-инфраструктурен проблем за гр. Варна, обвързан в предаването по същество с обещанията и програмите на всички кандидати - участници в местните избори в община Варна на 27.10.2019 г. чрез внушение, че от избраните кандидати зависи и окончателното решаване и отстраняване на възникналите трудности с функционирането на бул. "Васил Левски" - гр. Варна, което засяга обществения интерес и интересите на гражданите за подобряване на техния живот в общината.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ сигнала на Павел Христов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ - Варна, за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация в изборния ден от БТВ "МЕДИА ГРУП" ЕАД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЕЧ/ЛТ

/РУМ/