ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:01:01 03-11-2019
IS1558IR.032
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1636-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1636-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на официалната фейсбук страница на GLAS.BG

В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер С-24-6 и номер С-89-2 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод втория тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на официалната фейсбук страница на GLAS.BG.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадените сигнали, при която установи, че в 10:00 ч. на 3 ноември 2019 г. на официалната фейсбук страница на GLAS.BG са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община, както следва: София: Йорданка Фандъкова получава 52.8%, Мая Манолова 44 %; Пловдив: Здравко Димитров 63.2%, Славчо Атанасов 33%; Варна: Иван Портних от ГЕРБ получава подкрепата на 57.5%, а Костадин Костадинов, кандидат на партия "Възраждане" - 38.7%. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на официалната фейсбук страница на GLAS.BG относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено в 10:00 ч. на 3 ноември 2019 г. от "Трафик бул" ООД, ЕИК 203157560, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район "Източен", ул. "Орловец" номер 9, представлявано от управителите Александър Любомиров Апостолов, ЕГН . . . и Илиян Емилов Велков, ЕГН . . .
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "Трафик бул" ООД, ЕИК 203157560, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район "Източен", ул. "Орловец" номер 9, представлявано от управителите Александър Любомиров Апостолов и Илиян Емилов Велков7.
УКАЗВА на електронното издание на "Трафик бул" ООД незабавно да премахне от официалната фейсбук страница на GLAS.BG публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за кметове на 3 октомври 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаБА/ЛТ


/ИС/