ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:16:01 03-11-2019
GI1512IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1635-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1635-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на сайта Blitz.bg

В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. номер С-37-6 и номер С-71-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод втория тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на интернет страницата Blitz.bg.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадените сигнали, при която установи, че в 11:15 часа на 3 ноември 2019 г. на сайта Blitz.bg са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община под заглавие "Първи резултати от втория тур на голямото рали за местната власт! Мерцедесът на Борисов. . .": В София мерцедесът на Борисов дръпна с 52.8% пред шкодата на Нинова, която се движи с 44%. В Пловдив мерцедесът на Борисов води с 62.5% на кадилака на Симеонов, който върви с 33%. Във Варна мерцедесът на Борисов се е откъснал с 59.2% пред киата на Костадинов - 36.7%. В Русе шкодата на Нинова поведе с 54% пред мерцедеса на Борисов, който пътува с 43.9%. Ралито в Благоевград е инфарктно. Там мерцедесът на Борисов взима преднина с 48.5% пред шкодата на Нинова, която му диша във врата с 46.6%.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г., които при извършена проверка се установи, че са налични към 11:15 часа на 3 ноември 2019 г., като нарушението е извършено от собственика на сайта на Blitz.bg - "Информационна агенция Блиц" ЕООД, ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Чумерна" номер 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН . . .
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "Информационна агенция Блиц" ЕООД, ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Чумерна" номер 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН . . .
УКАЗВА на "Информационна агенция Блиц" ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата Blitz.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ/ГИ/