ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:34:01 02-11-2019
MM1630IR.008
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1617-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1617-МИ
София, 1 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с въведените данни на тези протоколи в общинските избирателни комисии от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 27 октомври 2019 г., и анализ на несъответствията

В резултат на повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с въведените данни от тези протоколи в общинските избирателни комисии от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 27 октомври 2019 г., анализа на разликите и актуализация на данните и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия приема:
ОДОБРЯВА анализа на несъответствията съгласно Приложение номер1 към решението.
КОНСТАТИРА размествания в рамките на кандидатските листи за общински съветници на партиите и коалициите, които получават мандати в 19 общини (Благоевград, Петрич, Бургас, Варна, Шабла, Кочериново, Трекляно, Ябланица, Велинград, Пещера, Перник, Долни Дъбник, Родопи, Хисаря, Алфатар, Нова Загора, Сливен, Костинброд, Велики Преслав) съгласно Приложение номер 2 към решението.
КОНСТАТИРА размествания в рамките на избраните кандидати за общински съветници в общините Трекляно, Ябланица и Хисаря, съгласно Приложение номер 3 към решението.
УКАЗВА на общинските избирателни комисии да създадат актуализирани бази данни съгласно Приложение номер 1 към решението.
УКАЗВА на общинските избирателни комисии в общини Трекляно, Ябланица и Хисаря да съобразят приетите решения за избиране на общински съветници с констатираните размествания съгласно Приложение номер 3 към решението.
При проведеното гласуване на предложението за решение не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на ЦИК. От присъстващите в залата 18 членове на комисията, "ЗА" това предложение за решение гласуваха 10 членове, а "ПРОТИВ" - 8 членове.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

/ММ/