ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:58:01 30-10-2019
IS1955IR.034
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1602-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1602-МИ
София, 30 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. номер МИ-22-627 от 28.10.2019 г. от Д. Д. за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация 24 часа преди изборния ден.
Към сигнала са приложени две публикации на материал от официалната страница на партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" www.vmro.bg, на 26 октомври 2019 г. в 10:34 ч., и в официалния профил на партията във социалната мрежа "Фейсбук" на 26 октомври в 0:34 ч.
Госпожа Д. информира за предизборна агитация под формата на статия със заглавие "10 причини родителите да гласуват за ВМРО", с автор А. У.. В сигнала си цитира пълният текст на публикацията, като смята за очевидно, че той представлява предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т. 17 от ДР на ИК, с което иска ЦИК да установи нарушение по чл. 182, ал. 4 ИК и да наложи санкция по чл. 480, ал. 2 ИК на нарушителя - партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".
Авторът изказва мнение за десет причини, като български родител, да гласува за ВМРО. Описва приноса на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов в качеството му на вицепремиер и министър на отбраната за спиране на Истанбулската конвенция и превес над публичния разгромяващ джендърите дебат, за премахването по негово настояване на джендър текстове, според които с използвани нецензурни думи "лесбийки и гейове" трябва да учат децата на толерантност и полово равноправие.
Изтъква активната позиция на Ангел Джамбазки за осуетяването на това зло. ВМРО разбива градената дълги години "соросоидна мрежа на джендър октопода с властта", която им е дадена от българските родители, българските гласоподаватели и българския народ.
Поставя в хипотеза читателите, ако на мястото на ВМРО като коалиционен партньор на ГЕРБ беше "джендър-обединението" "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", чиито лидери Христо Иванов и Радан Кънев многократно и публично подкрепят гей-парада и джендър-политиките, и тогава джендъри са щели да преподават на децата ни задължително обучение "ранно сексуално образование" и "мастурбация до 4-годишна възраст". Истанбулската конвенция е подписана от правителство, в което Христо Иванов и Радан Кънев са били коалиционни партньори, и е предстояло да бъде ратифицирана, ако те са били коалиционни партньори и в това правителство.
"НПО-октоподът" на соросоидите е пуснал пипала в социалната система на Столична община и "други джендър преживяващи организации". Изказва убеденост, че Карлос Контрера, втори в листата на ВМРО за общински съветници, ще продължи битката с тях и ще изясни какви привилегии са давани под масата на джендърите и какви пари са наливани от данъци. Тази битка ще се води заедно с българските родители и ВМРО. Ангел Джамбазки - кандидат за кмет на София, отхвърля "порочния детецентричен модел". Родителите ще се чувстват сигурни с по-широко присъствие на представители на ВМРО в местната власт. Затова авторът изказва намерение, че ще гласува за ВМРО в София - за Ангел Джамбазки за кмет на София, и в "Младост" - за Мария Цветкова за кмет на "Младост". "Вярва им, познава ги лично."
Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на приложения материал, приема за установено следното:
Статията представлява агитационен материал по смисъл на параграф 1, т. 17 от ДР на ИК, тъй като под формата на изразено мнение авторът призовава и подтиква българските родители да подкрепят кандидата за кмет на София Ангел Джамбазки, кандидата за кмет на район "Младост" Мария Цветкова и кандидата за общински съветник Карлос Контрера. Самото заглавие на статията "10 причини родителите да гласуват за ВМРО" показва призив, насочен към българските родители, за подкрепа на кандидатите, участници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ". Материалът от А. У. е публикуван на официалната интернет страница на партията в деня за размисъл - 26 октомври 2019 г., което е в нарушение на чл. 182, ал. 4 ИК. За да е налице нарушение на забраната за предизборна агитация, е достатъчно да бъде направено политическо внушение и то под всякаква форма. Забраната за агитация е установена, за да се даде възможност на избирателите в спокойна атмосфера да формират избора си.
От съдържанието на материала могат да се направят ясни изводи за нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК в частта на забрана на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
Централната избирателна комисия счита, че в материала се накърняват добрите нрави по отношение на коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ", участваща в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., и нейните представляващи Христо Иванов и Радан Кънев.
Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието "добрите нрави" попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. В материала със заглавие "10 причини родителите да гласуват за ВМРО" се нарушават правата на коалицията, тъй като по този начин се правят негативни внушения, което е недопустимо в условията на предизборна кампания.
От съдържанието на материала е видно, че се правят негативни квалификации и внушения относно хората с различна сексуална ориентация и организациите, които ги подкрепят.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 4, чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:
УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, от Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН . . ., представляващ партия "ВМРО - Българско национално движение", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Пиротска" номер 5, ет. 5, изразяващо се в извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, в публикация със заглавие "10 причини родителите да гласуват за ВМРО", с автор А. У., на 26 октомври 2019 г. 10:34 часа, на официалната страница на партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" www.vmro.bg.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установени нарушения на Красимир Дончев Каракачанов, представляващ партия "ВМРО - Българско национално движение".
При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 19 членове на комисията, "ЗА" това предложение за решение гласуваха 10 членове и "ПРОТИВ" 9 членове.
УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН Е, представляващ партия "ВМРО - Българско национално движение", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Пиротска" номер 5, ет. 5, изразяващо се в накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите от коалиция "Демократична България - Обединение", в публикация със заглавие "10 причини родителите да гласуват за ВМРО", с автор А. У., на 26 октомври 2019 г. 10:34 часа, на официалната страница на партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" www.vmro.bg
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установени нарушения на Красимир Дончев Каракачанов, представляващ партия "ВМРО - Българско национално движение".
При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията, "ЗА" това предложение за решение гласуваха 11 членове и "ПРОТИВ" 7 членове.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


КС/ЛТ

/ИС/