ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:22:01 30-10-2019
IS1819IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1600-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1600-НС
София, 30 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Мария Йорданова Цветкова за народен представител в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. номер НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 30 октомври 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Волен Николов Сидеров като народен представител от Тридесет и първи изборен район - Ямболски, издигнат от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Волен Николов Сидеров. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" е Мария Йорданова Цветкова.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА Мария Йорданова Цветкова с ЕГН . . . за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" от Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ

/ИС/