ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:38:31 27-10-2019
GI2235IR.062
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1590-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1590-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, извършено на онлайн изданието "60-тият град", гр. Нови пазар

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по телефона от В. И. от гр. Нови пазар за извършено нарушение на забраната за допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден на онлайн изданието "60-тият град" към 12.45 ч.
Централната избирателна комисия извърши проверка на онлайн изданието "60-тият град", гр. Нови пазар, и установи, че на 27 октомври 2019 г. на 1-ва и 4-та страници са публикувани името на кандидата за кмет от Коалиция "БСП за България" Георги Сашев, неговата снимка и зачертан с кръстче номер 56 в бюлетината за гласуване. Под тази информация е изписан текст: "Георги Сашев: Бъдете с нас в това състезание, което ще определи общото ни бъдеще". Публикацията е от преди 2 дни, а на 4-та страница и от преди 3 дни.
Централната избирателна комисия приема, че съобразно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК е налице нарушение на забраната за допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 4 във връзка с параграф 1, т. 17 от ДР, чл. 480, ал. 2, чл. 495, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, изразяващо се в допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден на 27 октомври 2019 г., извършено от собственика на онлайн изданието "60-тият град", гр. Нови пазар.
На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР да установи пълната самоличност на собственика на онлайн изданието "60-тият град", гр. Нови пазар. На сайта в рубриките "За нас" и "Реклама при нас" е посочено името на основателя му, както и същият като лице за контакти - Павлин Владимиров, тел.: 0894 491 365, електронен адрес: media60city@abv.bg.
След връщане на информацията от МВР относно самоличността на нарушителя оправомощава Председателя на ЦИК да състави акт на лицето за установеното нарушение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МД/ЛБ

/ГИ/