ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:17:31 27-10-2019
GI2214IR.059
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1589-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1589-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на фейсбук страницата Pik.bg

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Н. В. с вх. номер Ж-76-5 от 27.10.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на фейсбук страницата на Pik.bg.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 27 октомври 2019 г. към 12:00 ч. на фейсбук страницата на Pik.bg - собственост на"Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, са публикувани снимки на кандидатите за кмет на Столична община Йорданка Фандъкова и Мая Манолова с надпис под тях: ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Мая Манолова диша праха на Фандъкова - изостава с 4%! ГЕРБ мачка БСП на вота з...".
Централната избирателна комисия извърши проверка по подадения сигнал, при която установи, че към 12:30 ч. на 27 октомври 2019 г., на фейсбук страницата на Pik.bg са публикувани горепосочените резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на фейсбук страницата Pik.bg относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с з 1, т. 15, предл. последно от Допълните разпоредби на ИК, чл. 475, чл. 496 и чл. 498 ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., извършено на 27 октомври 2019 г. към 12:00 часа на фейсбук страницата Pik.bg, от "Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Средец", бул. "Мария Луиза" номер 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Средец", бул. "Мария Луиза" номер 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов, ЕГН . . ..
УКАЗВА на "Пик нюз" ЕООД незабавно да премахне от фейсбук страницата на Pik.bg публикуваните данни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКИ/ЛТ


/ГИ/